Aito kalkitus kannattaa

Kalkitus on viljelyn perustoimenpide. Säännöllisestä kalkituksesta kannattaa huolehtia, sillä kasvit hyödyntävät annetut ravinteet paremmin pH:n ollessa 6,5. Samalla maan rakenne paranee ja mikrobistokin viihtyy. Tutkimusten mukaan erityisesti fosforin liukenevuus paranee pH:n noustessa, mutta kalkitsemalla voidaan parantaa myös kasvien typenottoa. Kalkitussa maassa kasvit pystyvät käyttämään typpilannoituksen paremmin hyödyksi ja mobilisoivat lisäksi käyttöönsä maassa olevia typpivaroja.

 
kalkitus

Milloin kalkkia kannattaa levittää?

Paras ajankohta kalkitukselle on varhain keväällä ennen kasvukauden alkua tai myöhään syksyllä. Keväällä lumen sulaessa kalkki painuu sulamisvesien mukana maahan. Myöhään syksyllä sänkeen levitetty kalkki jää suojaan lumipeitteen alle, jolloin vältetään kalkin huuhtoutuminen keväällä sulamisvesien mukana vesistöihin.

 

Nordkalk Fostop Rakennekalkki

Rakennekalkki on tavallista maanparannuskalkkia reaktiivisempaa ja nopeammin liukenevaa kalkkia. Nordkalk Fostop Rakennekalkki parantaa peltomaiden rakennetta ja vedenläpäisykykyä sekä nostaa pH:ta. Rakennekalkitus toimii erityisen hyvin savimaissa, joissa maalajitunnus on (S). Rakennevaikutuksen varmistamiseksi rakennekalkki tulee muokata maahan 48 tunnin sisällä levityksestä kultivoimalla tai jyrsimällä.

Rakennekalkituksen edut:

  • Savimaiden rakenne paranee
  • Fosfori kasvien käyttöön
  • Runsaampi sato
  • Vähemmän vetovastusta, polttoaineen säästö
  • Mahdollistaa vaateliaiden lajien viljelyn
  • Vähemmän lisälannoitustarvetta