Atfarm levityskartat nurmilla kohdentavat kaikki ravinteet tarkasti satoon

Yara lanseerasi tälle kasvukaudelle Atfarm-satelliittipalvelun, joka tuo nurmiviljelijöillekin mahdollisuuden tarkentaa ravinteiden käyttöä peltolohkon sisäisen vaihtelun mukaan. Atfarm hyödyntää N-Sensorin nurmialgoritmiä, jonka kehitystyötä on Yaralla tehty usean vuoden ajan ja pelkästään viime kesänä sitä varten tehtiin yli 8000 kasvustoskannausta Kotkaniemen tutkimusasemalla. Viljelijän kannattaakin olla tietoinen miten markkinoilla olevat erilaiset biomassakartat on tuotettu, erot ovat valtavat. Yaran Atfarm levityskartoilla viljelijä pystyy tunnistamaan kasvuston typentarpeen tarkasti. Eikä siinä kaikki. Lannoitteenlevitin tai tilan teknologia ei enää esteenä täsmälannoitusaikaan siirtymisessä, sillä Atfarmin mobiiliapplikaation opastamana voit hyödyntää levityskarttoja muuttamalla ajo- tai virtausnopeutta lannoituksen aikana.

Tavoitteena sama sato pienemmällä lannoitemäärällä eli resurssitehokkuus

Uudet nurmilajikkeet ovat tunnetusti satoisia ja ne hyödyntävät sadonmuodostukseen tehokkaasti vielä yli 300 kg N/ha. Näin suuren typpimäärän käyttö ei kuitenkaan ole mahdollista, joten nurmien satopotentiaalin toteuttamiseen tarvitaan muita keinoja.

Tarkka typenkäyttö on myös yksi ilmastoviisaan nurmiviljelyn tärkeimmistä kulmakivistä. Atfarm-levityskartoilla käytettävissä oleva typpi ohjataan peltolohkolla alueille, joilla on suurin satopotentiaali ja siten lisätyt ravinteet kohdentuvat satoon. Tällöin vähennetään peltolohkolla ali- ja ylilannoitusalueita.

Säästöjä saavutetaan, kun typen käyttöä voidaan tarkentaa ja saadaan sadonlisiä. Levityskarttojen käyttö tasaa myös laatua peltolohkon sisällä ja vähentää lakoisuutta paikoilla, joilla maasta vapautuvan typen mineralisaatio on suuri.

Atfarm-levityskartat tulkitsevat biomassaa tarkasti

Yaran N-Sensor-teknologiaa on kehitetty viljoille noin 20 vuotta ja sen tuloksena eri lajikkeiden typenotto ja lisälannoitustarve kasvukauden aikana pystytään mittaamaan tarkasti. Nurmikasvustot ovat seoksia, jonka vuoksi täsmälannoituksen kehittäminen vaatii huomattavan paljon tutkimustuloksia useiden vuosien ajalta. Yaran nurmialgoritmi tulkitsee Sentinel-2 biomassakarttoja tarkasti ja laskee algoritmiin perustuen typpilannoitustarpeen. Tarkkuus piilee siten Yaran algoritmissa, joka on järjestelmän aivot.

Atfarmissa voit jakaa tilasi neuvojan kanssa

Atfarm-levityskarttojen käyttö kannattaa aloittaa parhailla lohkoilla sekä lohkoilla, joilla on nurmikasvustossa havaittavissa paljon vaihtelua. Atfarmiin on mahdollista siirtää peltolohkot Minun Maatilani-ohjelmistosta, jolloin koko levityskarttojen teko koko tilan lohkoille käy helposti. Voit myös jakaa tilasi esimerkiksi neuvojan kanssa, joka pystyy tekemään Atfarm-levityskartat puolestasi.


Mervi Seppänen
YaraSuomi
Kehityspäällikkö, nurmet