Lannoita tasapainoisesti jokaisella kasvukaudella

Yara-lannoitesäkki

Tasapainoinen, moniravinteinen lannoitus takaa kasvustolle hyvät sadontuoton edellytykset. Samalla huolehditaan pidemmällä aikavälillä peltojen viljavuuden ja sadontuottokyvyn säilymisestä.

Tasapainoisella lannoituksella tarkoitetaan kasvien tarpeisiin oikeiden ravinnesuhteiden varmistamista, jolloin viljelykasvit menestyvät erityisissä, pohjoisissa viljelyoloissamme. Samalla palautetaan maahan ravinteita, jotka poistuvat korjattavan sadon mukana pellolta. YaraMila-lannoitteiden ravinnekoostumus vastaa tasapainoisesti viljelykasviemme ravinnetarpeita. Typen, fosforin ja kaliumin lisäksi niissä on rikkiä ja magnesiumia sekä hivenravinteita kuten booria, sinkkiä ja seleeniä. Fosfori, kalium ja rikki parantavat myös typen käytön tehokkuutta ja satoa.

Tasapainoisen lannoituksen perustana on kylvölannoitus, jossa huolehditaan riittävästä fosfori- ja kaliumlannoituksesta YaraMila- lannoitteella, mutta osa kasvukauden typpimäärästä säästetään levitettäväksi myöhemmin lisälannoituksena. Lannoituksen jakaminen mahdollistaa myös käytettävän typpimäärän mukauttamisen kasvukauden satonäkymiin.

YaraMila-lannoitteet, tuleentunut vilja
Moniravinteiset lannoitteet
Typpilannoitteet