Kalkitus on kannattava investointi viljelymaiden sadontuottokykyyn

Kalkitus on viljelyn perustoimenpide. Säännöllisestä kalkituksesta kannattaa huolehtia, sillä kasvit hyödyntävät annetut ravinteet paremmin pH:n ollessa 6,5. Samalla maan rakenne paranee ja mikrobistokin viihtyy. Tutkimusten mukaan erityisesti fosforin liukenevuus paranee pH:n noustessa, mutta kalkitsemalla voidaan parantaa myös kasvien typenottoa. Kalkitussa maassa kasvit pystyvät käyttämään typpilannoituksen paremmin hyödyksi ja mobilisoivat lisäksi käyttöönsä maassa olevia typpivaroja.

Säännöllinen kalkitseminen on erittäin järkevä panostus pellon kasvukuntoon ja sadontuottokykyyn. Tuskin mikään muu toimenpide vaikuttaa yhtä pitkään ja lisää satoa kaikilla viljelykasveilla. Siksi kannattaakin hyödyntää kaikki ne levitysajankohdat, jolloin levitykset on mahdollista tehdä. Vaikka vain osa pelloista kerrallaan.

 
kalkitus

Sänkikalkitus on edullisinta ja tehokasta

Milloin kalkkia kannattaa levittää? Paras ajankohta kalkitukselle on myöhään syksyllä tai varhain keväällä ennen kasvukauden alkua. Erityisesti kannattaa suosia syksylevityksiä aina kun kelit sallivat. Se on kustannuksiltaan edullisinta ja levitystyö on tehokasta. Myöhään syksyllä sänkeen levitetty kalkki jää suojaan lumipeitteen alle. Lumen sulaessa keväällä kalkki painuu sulamisvesien mukana maahan, jolloin vältetään kalkin huuhtoutuminen vesistöihin.

Talvikalkituksesta on etua jo ensimmäisenä vuotena

Talvikalkitus on perinteisesti suosittu ajankohta levittää kalkkia. Kalkitus talvella onnistuu, kun maassa on sopivasti routaa kantamaan levityskoneita. Jo tulevan kasvukauden kasvusto pääsee hyötymään talvella levitetystä kalkista. Sulamisvesien ansiosta kalkki liukenee maahan nopeasti ja vaikka kalkin pH-nousun huippu on noin 2-3 vuoden päästä, positiivisia vaikutuksia voi nähdä jo ensimmäisenä vuotena.

Kalkin nopeavaikutteisuuteen vaikuttaa luonnollisesti tuotteen hienojakoisuus: mitä hienojakeisempi tuote, sen nopeammin se liukenee ja vaikuttaa maassa. Tuotteiden nopeavaikutteisuutta voi vertailla katsomalla tuoteselosteen "nopeavaikutteinen neutraloiva kyky" -arvoa. Mitä suurempi arvo, sitä nopeavaikutteisempi tuote. Lukuarvoa 15 voidaan pitää jonkinlaisena raja-arvona nopeavaikutteisuudelle.

Nordkalk Fostop Rakennekalkki korjaa tiivistyneen mururakenteen

Syksyllä on myös mahdollista käyttää savimailla rakennekalkkia tiivistyneen mururakenteen pitkäaikaiseen korjaamiseen. Nordkalkin Fostop Rakennekalkki muuttaa savisen maaperän rakenteen murumaiseksi. Se sisältää tietyn määrän poltettua kalkkia (CAO), joka reagoi maassa välittömästi muodostaen kestävän mururakenteen. Huolellisesti levitettynä ja mullattuna kuivahkoon maahan rakennekalkin vaikutus kestää useita vuosia.

Rakennekalkki on tavallista maanparannuskalkkia reaktiivisempaa ja nopeammin liukenevaa kalkkia. Nordkalk Fostop Rakennekalkki parantaa peltomaiden rakennetta ja vedenläpäisykykyä sekä nostaa pH:ta. Rakennekalkitus toimii erityisen hyvin savimaissa, joissa maalajitunnus on (S). Rakennevaikutuksen varmistamiseksi rakennekalkki tulee muokata maahan 48 tunnin sisällä levityksestä kultivoimalla tai jyrsimällä.

 

Rakennekalkituksen edut

  • Savimaiden rakenne paranee
  • Fosfori saadaan kasvien käyttöön
  • Runsaampi sato , jopa +15%
  • Kevyempi vetovastus, polttoainetta säästyy
  • Mahdollistaa vaateliaiden lajien viljelyn
  • Vähemmän lisälannoitustarvetta
  • Käyttö mahdollista myös vesistöjen läheisyydessä