Huomio nurmirehun ja ruokinnan seleenipitoisuuteen!

Suomen maaperä on seleeniköyhää ja lannoitteiden seleenirikastus aloitettiin kansanterveydellisistä syistä vuonna 1984. Maa- ja metsätalousministeriön seleeniseurantaryhmä on seurannut Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden ja rehujen seleenipitoisuuksia sekä ihmisten ja tuotantoeläinten seleeninsaantia vuosittain. Yara on seleeniseurantaryhmän jäsen ja seuraa lannoitteiden seleenipitoisuuden yhteyttä elintarvikkeiden ja rehujen seleenipitoisuuteen. Tänä päivänä tuotantoeläinten ruokinnassa on useita seleenilähteitä ja siksi kotoisten rehujen ja rehuseosten seleenipitoisuuksia on hyvä analysoida aika ajoin.

Seleeniseurantaryhmän uusin raportti julkaistiin joulukuussa

Uusin raportti julkaistiin joulukuussa ja se kertoo suomalaisten seleeninsaannin olevan tavoitetasolla (Report of the selenium working group 2022). Seleeni on hivenravinne, jonka optimaalinen käyttöikkuna on verrattain kapea ja siten sekä ali- että yliannostelu voi aiheuttaa terveydellisiä ongelmia.
Muuttuvat lannoituskäytänteet sekä erilaisten seleenilisien käyttö rehustuksessa vaatii entistä tarkempaa rehujen seleenipitoisuuden seurantaa, jotta vältetään niin tuotantoeläinten seleenin puute kuin yliannostelu.

Yaran lannoitteissa seleeni tasaisesti ja turvallisesti nurmirehuun

Seleeniseurantaryhmän tulokset elintarvikkeiden ja rehujen seleenipitoisuudessa ohjaavat Yaran Suomessa valmistettujen lannoitteiden seleenipitoisuutta, joka on tällä hetkellä 0,0015%.

Seleenin käyttömäärä hehtaaria kohden on erittäin alhainen, noin 0,5 – 0,75 kg Se/ha. Yaran lannoitteissa seleeni lisätään lannoitemassaan, mikä takaa tasaisen levityksen ja pölyämättömänä turvallisen käytön viljelijälle.

Nurmisadon seleenipitoisuus Yaran ratkaisuilla

Nurmirehun seleenipitoisuus on Yaran ratkaisuja käytettäessä suoraan yhteydessä käytettyyn lannoitemäärään. Nurmirehun ensimmäisen sadon lannoitukseen suositellaan 100 kg N/ha, jolloin nurmirehun seleenipitoisuus on erittäin hyvä, noin 0.25 - 0.35 mg /kg ka.

Karjanlantaa käytettäessä Yaran mineraalilannoitteiden käyttömäärä alenee. YaraBela SELEENISALPIETARI:n seleenipitoisuus on 0,0025% ja sen käyttö on sallittua karjanlannan täydennyslannoitukseen.

Yaran pilottitiloilla mitattiin erilaisten lannoitusratkaisujen vaikutusta nurmirehun seleenipitoisuuteen (Kuva 1). Kun pilottilohkojen lannoituksessa puolet typestä tuli karjanlannasta ja vastaavasti puolet YaraBela SELEENISALPIETARI:sta, oli nurmirehun seleenipitoisuus keskimäärin 0,23 mg/kg ka ja täydennettäessä muilla YaraMila- tai YaraBela-lannoitteella 0,18 mg/kg ka.

YaraBela SELEENISALPIETARI:n käyttö onkin perusteltua, kun karjanlannan osuus lannoituksessa nousee korkeaksi. Yaran Suomessa valmistetuilla lannoitteilla.

Nurmirehun seleenipitoisuus eri lannoitusratkaisuilla
Kuva 1. Nurmirehun seleenipitoisuus eri lannoitusratkaisuilla Yaran pilottitiloilla. Karjanlannan täydennyslannoituksen yhteydessä YaraBela SELEENISALPIETARI nosti nurmirehun seleenipitoisuuden tavoitetasolle. Myös YaraMila-lannoitteiden käyttö täydennyslannoituksessa antaa hyvän perustason nurmirehun seleenipitoisuudelle, mikä on helppo täydentää kivennäisrehuilla. Näytemäärä n = 11 – 24 kpl/käsittely.
 

Mervi Seppänen
Kehityspäällikkö YaraSuomi

 
Liittyvät tuotteet