Huomioita Nurmen Kasvuohjelman havaintokaistoilta

Ollikkalan messut, nurmi
Kasvuohjelman ruutujen tuloksia esiteltiin Ollikkalan messuilla Kannuksessa.

Kasvuohjelman ravinneratkaisuilla tavoitellaan mahdollisimman hyvää ja laadukasta nurmisatoa kasvukauden sääoloista huolimatta.

Onnistuneen nurmiviljelyn lähtökohtana on pellon peruskunnosta huolehtiminen sekä tilan peltolohkoille ja korjuustrategiaan soveltuvat nurmisiemenseokset. Hankkijan nurmiseoksista löytyy sopivia vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin.

Kasvuohjelmassa apilapitoisen nurmiseoksen typpilannoitusta alennetaan sadon apilapitoisuuden mukaan toisessa ja kolmannessa nurmisadossa. Typpilannoitusta ei kuitenkaan alenneta ensimmäiselle nurmisadolle.

Apilapitoiset havaintokaistat lannoitettiin Kasvuohjelman reseptillä 1. sato: YaraMila Y 3 100 kg N/ha ja 2. sato YaraMila NK2 70 kg N/ha. Kasvuohjelmaa verrattiin lannoitus­strategiaan, jossa typpilannoitus on ylivarovaista apilan johdosta: YaraBela Suomensalpietari 70 kg N/ha ja YaraMila NK2 40 kg N/ha.

Satoero Kasvuohjelman eduksi oli 1. ja 2. nurmisadon korjuun jälkeen noin 2 000 kg ka/ha ja typenkäyttö oli korkeammasta lannoituksesta huolimatta tehokkaampaa Kasvuohjelman kaistoilla. Kasvuohjelman kaistoilla nurmisato oli kahden korjuun jälkeen 9 000 kg ka/ha.

Hyväksi koettuja Kasvuohjelman lannoitusratkaisuja ei kannata muuttaa, sillä ne takaavat parhaan mahdollisen sadon erilaisissa sääoloissa ja erilaisilla nurmiseoksilla vuodesta toiseen.

nurmipelto
nurmikasvit,timotei

Kuivuuteen varautumista

Yhä useammin nurmet kärsivät kuivuudesta ensimmäisen sadonkorjuun jälkeen. Ankara kuivuus pysäyttää kasvun ja saa erityisesti timotein vaipumaan lepotilaan.

Hyvin ankaraan kuivuuteen ei löydy muita lääkkeitä kuin kastelu, mutta kuivuusjaksojen vaikutusta nurmisadon määrään voidaan minimoida oikeilla kasviravinneratkaisuilla. Koska kuivuusjaksoja ei voi ennustaa, on toimenpiteitä tehtävä ennakoitavasti.

Tärkeintä on tarjota nurmille nopeita nitraattipohjaisia YaraMila- tai YaraBela-lannoitteita heti niiton jälkeen. Kasvit pystyvät hyödyntämään nitraattimuotoista typpeä nopeasti.

Yksi tapa pyrkiä ennakoimaan kuivuusstressiä ja lieventämään sen vaikutuksia on YaraVita-lehtilannoitteiden käyttö ensimmäisen sadon niiton jälkeen. Kasvuohjelman kaistoilla nurmille ruiskutettiin kasvuunlähdön alettua YaraVita BIOTRAC 1 l/ha + YaraVita GRAMITREL 2 l/ha.

YaraVita BIOTRAC on biostimulantti, joka auttaa kasvia selviytymään stresseistä. YaraVita GRAMITREL on puolestaan moniravinteinen lehti­lannoite, joka tuo kasvin käyttöön ravinteita, kun ravinteiden kulkeutuminen kasviin on kuivuuden johdosta hidastunut.

Kasvuohjelman havaintokaistoilla toisen nurmisadon sato noin 3 500 kg ka/ha eivätkä kasvustot kärsineet tänä kesänä kuivuudesta. Siitä huolimatta varautuminen kannatti, sillä YaraVita-käsittelyillä saatiin satoa lisää noin 200 kg ka/ha.

Apilapitoinen nurmiseos Hankkija Laatu, kaavio
Kasvuohjelman lannoitusohjelmalla apilapitoinen nurmiseos on tuottanut kahdella niitolla laadukasta nurmirehua 9 000 kg ka/ha. YaraMila NK2 toisen ja kolmannen sadon lannoituksessa sisältää erityisesti apilan tarvitsemaa kaliumia, magnesiumia, booria ja sinkkiä. Kaikki YaraMila- ja YaraBela-lannoitteet sisältävät myös valkuaissynteesin ja typensidonnan tarvitsemaa rikkiä. Kannus 2023.

Teksti: Mervi Seppänen, kehitysagronomi, Yara Suomi Oy
Kuvat: Stefan Dahlvik ja Hankkija Oy