Kaikki nurmisadot tarvitsevat ravinteita

Nurmi

Ensimmäisen nurmisadon merkitys märehtijöiden ruokinnassa on korvaamaton, mutta yhä useammalla tilalla myös toinen ja kolmas nurmisato muodostaa merkittävän osan sisäruokintakaudella käytettävästä nurmirehusta.

Kaikki nurmisadot tarvitsevat ravinteita, jotka tulee palauttaa nurmilohkolle lannoituksella. Yaran pilottitiloilla toisen ja kolmannen nurmisadon mukana poistui yli 130 kg typpeä, 18 kg fosforia ja 160 kg kaliumia (kuva 2).

 

Toisen ja kolmannen nurmisadon lannoituksella:

  • varmistetaan suuri ja laadukas nurmisato
  • nopeutetaan nurmien kasvuunlähtöä myös seuraavalla kasvukaudella
  • vähennetään talvehtimistuhoja huomioimalla kaliumin riittävyys
  • ylläpidetään nurmilohkon viljavuutta
 
  • Tarkista Oma Yaran lannoitelaskurilla suositukset nurmilohkojesi toisen ja kolmannen sadon lannoitukseen. Suosituksilla tavoitellaan suurta ja laadukasta nurmisatoa, korkeaa typenkäytön tehokkuutta sekä nurmilohkon viljavuuden säilymistä.
 
Nurmisadon mukana poistuvat ravinteet
Kuva 2. Toisen ja kolmannen nurmisadon mukana poistuu merkittäviä määriä ravinteita. Karjanlanta on nurmille hyvä fosforin ja kaliumin lähde, joka tulee täydentää kaliumpitoisella YaraMila – lannoitteella maan viljavuuskaliumin ollessa tyydyttävä tai alle.
 

Mervi Seppänen
YaraSuomi