Kohti uutta normaalia Yaran lannoitusratkaisuilla

Keskikesällä julkaistiin maatalouden ilmastotiekartta, jossa arvioidaan eri toimenpiteiden vaikutuksia maatalouden kasvihuonekaasupäästöihin. Aihe on monimutkainen ja paljon laskennassa tarvittavaa tietoa vielä puuttuu. Moni kuluttaja tuntee huolta ympäristöasioista ja heillä on tarve omilla valinnoilla vaikuttaa ruoantuotannon kestävyyteen.
Maatalousalan vastuullisille toimijoille, kuten Yaralle, ympäristötietoisuus tarkoittaa kuluttajille tärkeisiin kysymyksiin vastaamista samalla kun lannoitusratkaisuja kehitetään yhä kestävämmiksi. Yaran nurmen lannoitusohjelmissa yhdistyy viljelijöiden kannalta tärkeä taloudellinen kestävyys ympäristökestävyyden kanssa.

Uusi normaali lannoituskaudella

Tälle lannoituskaudelle Yara laski lannoitteittensa hiilijalanjäljen tuotettua typpikiloa kohden. Tuotteiden jalanjäljen ilmoittaminen on uusi normaali ja ensimmäinen askel kohti kuluttajien kaipaamaa tietoa maatalouden aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.

Yaralla on ollut jo kymmenen vuoden ajan alhaisen hiilijalanjäljen takuu. Suomessa valmistettujen YaraMila- ja YaraBela-lannoitteiden hiilijalanjälki tuotettua typpikiloa kohden vaihtelee 3,42 -3,97 kg CO2-ekv/kg N välillä mikä on noin puolet alhaisempi kuin kilpailijoilla.

Kun eri viljelymenetelmien kasvihuonekaasupäästö tuotettua satokiloa kohden on tiedossa, voidaan eri tuotantomenetelmiä tai erilaisia tuotantopanosten käyttöä vertailla ja antaa kuluttajan kaipaamaa tutkittua tietoa. Yaran nurmen lannoitusohjelmissa kuljetaan tätä kohti.

Nurmirehutuotannon päästöt

Nurmirehun tuotannossa kasvihuonekaasupäästöjä syntyy panosten, kuten lannoitteiden valmistuksesta, käytetystä energiasta ym. Suurin kasvihuonekaasujen päästölähde on peltomaa. Kasviravinteiden osalta liian suuri tai väärään aikaan vapautuva typpi, joka jää viljelykasveilta käyttämättä, lisää ilokaasupäästöjen riskiä.

Tarkka ravinteiden käyttö ja tasapainoinen lannoitus lisäävät ravinteiden käytön tehokkuutta. Suuri sato ja tehokas ravinteiden käyttö puolestaan pienentää nurmirehuntuotannon kasvihuonekaasupäästöjä tuotettua kuiva-ainekiloa kohden. Yaran Atfarm-satelliittiteknologian sisältämä N-Sensor nurmialgoritmi tuo täsmälannoituksen myös nurmiviljelijöiden ulottuville ja lisää ravinteiden käytön tehokkuutta.

Nurmen kasvuohjelmassa tavoitellaan hyvää nurmisatoa tasapainoisella lannoitusohjelmalla eli olemme matkalla kohti uutta normaalia.

Mervi Seppänen
kehityspäällikkö, nurmet
Yara Suomi Oy