Kokojyväsäilöntää voi soveltaa moneen tilanteeseen

Sadonkorjuussa ja säilönnässä on paljon yhteensovitettavia aikatauluja ja luonnon asettamia reunaehtoja. Kuivurin kapasiteetti on monella tilalla korjuutyötä rajoittava tekijä. Viljan kuivaukselle on kuitenkin vaihtoehtoja, jotka tuovat joustoa korjuuajan kiireisiin. Tutustu vaihtoehtoihin ja lue tilaesimerkki, jossa kokojyväsäilöntä helpotti perunanviljelijän syyskiireitä.

Murskesäilönnässä kostea vilja säilötään ilmatiiviisti jyvien murskauksen jälkeen. Menetelmään tarvitaan kostean viljan murskaukseen sopiva mylly. Kokojyväsäilönnässä erikoislaitteiden tarve on säilöntävaiheessa pienempi, jolloin viljan murskaamisen voi tehdä myöhemmin, kun sopivaa kalustoa on vapaana. Kokojyväsäilönnässä säilöntä perustuu vahvan propionihappopohjaisen säilöntäaineen käyttöön.

Eastman Propcorn Plussalla kokojyväsäilöntämenetelmällä säilötty vilja oli hyvännäköistä ja raikasta.
Eastman Propcorn Plussalla kokojyväsäilöntämenetelmällä säilötty vilja oli hyvännäköistä ja raikasta.

Lue vinkit onnistuneeseen murskesäilöntään

Murskesäilöntä on suosittu menetelmä isoilla karjatiloilla. Menetelmä soveltuu hyvin seosrehuruokinnan yhteyteen. Murskesäilönnässä pilaajamikrobien kasvu estetään ilmatiiviydellä, pH:n laskulla ja orgaanisilla hapoilla. Menetelmän toimivuus on näiden tekijöiden yhteisvaikutus, eli kaikki kolme ovat tarpeen onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Kun kosteus on yli 30 %, vilja tiivistyy hyvin ja happi kuluu nopeasti pois viljan seasta. Kun murskataan tätä kuivempaa viljaa, happea jää jyvien sekaan ja kasa jää helposti löyhäksi. Tällöin säilöntäaineen valinta, annostelu ja annostelun tasaisuus, samoin kuin ehdoton ilmatiiviys säilöntäjakson aikana korostuvat onnistumisen varmistamisessa. Murskesäilöjän varma valinta säilöntäaineeksi on AIV Ässä Na -säilöntäaine, joka toimii laajalla kosteusalueella.

Kokojyväsäilönnällä säilötty vilja pysyy juoksevana

Kokojyväsäilönnällä säilötty ei tiivisty kuten murskesäilötty vilja vaan pysyy juoksevana.
Kokojyväsäilönnällä säilötty ei tiivisty kuten murskesäilötty vilja vaan pysyy juoksevana.

Kokojyväsäilönnässä kosteaan viljaan levitetään tasaisesti Eastman Propcorn Plus -säilöntäainetta. Annostelu riippuu viljankosteudesta ja säilöntäajasta. Menetelmällä voidaan hoitaa viljan säilöntä kokonaan. Kokojyväsäilöntää voi hyödyntää myös ns. puskurimenetelmänä tuomaan joustoa pääasialliseen säilöntämenetelmään, esimerkiksi käsittelemällä osan viljasta kokojyväsäilönnällä. Joustoa viljan kuivaukseen voi saada myös siten, että kuivaa viljan esim. 20 %:n kosteuteen ja lisää Propcorn Plus -säilöntäaineen tämän jälkeen. Tällöin vilja toimii ruokintalaitteissa kuivan viljan tapaan. Näin viljaerä saadaan kuivurista ulos huomattavasti nopeammin.

Jos viljankorjuun ja säilönnän pullonkaula on murskesäilönnässä mylly, niin lisää peliaikaa puinnin ja murskauksen väliin saadaan käsittelemällä viljakuorma Propcorn Plus -säilöntäaineella (6 l/t) heti puinnin jälkeen. Käsittely pysäyttää viljan lämpenemisen ja lisäaikaa murskaukselle saadaan noin viikon verran. Lue lisää aiheesta Luken julkaisusta Rehuviljaa entistä edullisemmin, sivulta 51.

Tuubisäilönnässä syöttö voidaan aloittaa välittömästi, jos tuubista reilun kuukauden kulutusta vastaava osuus säilötään Propcorn Plus -säilöntäaineella noudattaen kokojyväsäilönnän annostelusuosituksia.

 

Kokojyväsäilöntä helpottaa aikataulupaineita

Viljelijä Ville Sipilä turvautui ensimmäisen kerran kokojyväsäilöntään vuosi sitten, kun tehokkaan puintiurakoinnin ja pienehkön kuivurin yhteensovittaminen muodostuivat hankalaksi yhtälöksi. Onnistumisen varmistamiseksi Ville perehtyi kokojyväsäilönnän ohjeisiin huolella ennen toimeen ryhtymistä. Eastman Propcorn -säilöntäaine annosteltiin viljaan siirtoruuvissa, minkä jälkeen vilja varastoitiin siirrettävistä betoniharkoista rakennettuun siiloon. Säilöntä onnistui hyvin ja keväällä vilja myytiin lähellä olevalla lypsykarjatilalle. Lue tästä koko tarina ja Villen antamat vinkit.