Laadukasta kuivaheinää Rhonia-timoteistä!

 

Harri Vinnamo viljeli toista vuotta kuivaheinää seoksesta, jossa on lajikkeina RhoniaBOR -timotei 75 % ja IlmariBOR -nurminataa 25 %.

Heinäkasvien tärkeimpinä ominaisuuksina Vinnamo mainitsee satoisuuden, poudan kestävyyden ja ettei kasvi ole aikaisen korjuun lajikkeita. Aikaisin kukkiva timotei huonontaa heinän ravintoarvoja. Varsinkin tänä vuonna poudan kestävyydestä oli hyötyä kuivan alkukesän vuoksi. Kun kasvustot saivat tarpeeksi vettä, kasvu lähti hyvin käyntiin. Heinäkasvustoista korjataan vuosittain kaksi satoa.

Vinnamo on ollut tyytyväinen Rhonia-Ilmari seokseen, joista hän viljelee kuivaheinää pääasiassa hevosten tarpeisiin. Asiakkailtakaan ei ole tullut huomautettavaa heinän soveltumattomuudesta hevosten ravinnoksi. Viime vuonna seoksella kylvetystä kasvustosta saatiin paras heinäsato tähän mennessä.

 
Rhonia-timotei on huippusatoisa ja talvenkestävä lajike. Lajikkeen kuiva-aine sato on ollut kokeissa eri ikäisillä nurmilla ollut kilpailukykyinen muihin timotei lajikkeisiin verrattuna. Huippusatoisa kolmen niiton timotei. Säilyttää hyvin korkean sadontuottokykynsä koko kasvukauden ajan.
Ilmari on kestävä nurminata lajike koko Suomeen. Lajikkeen sadontuottokyky säilyy hyvänä koko kasvukauden ajan.