Maan rakenne

Hyväkuntoinen maa

Hyväkuntoinen maa

Hyväkuntoisessa maassa on olosuhteet, joissa juuri kasvaa hyvin – se on hyvän sadon perusta. Vesi ja ravinteet varastoituvat maahan hyvin ja siinä on paljon elämää.

Hyväkuntoisessa maassa on paljon suuria huokosia, jotka toimivat ilmatilana sekä paljon keskikokoisia huokosia, jotka vartoivat vettä. Maa varastoi ravinteita hyvin, jolloin ne eivät ole alttiina huuhtoutumiselle.

Hyväkuntoinen maa kasvattaa suuren ja elinvoimaisen juurimassan. Sen biologinen aktiivisuus on runsasta ja siinä onpaljon eliöitä kuten matoja. Maa kasvattaa paljon juuria jotka lahotessaan muodostavat humusta ja näin toimivat hiilinieluna.

Hyväkuntoinen maa kestää hyvin raskastakin peltoliikennettä ja tuottaa hyvän sadon kaikissa olosuhteissa.

Huonokuntoinen maa

Huonokuntoinen maa

Huonokuntoisessa maassa on vähän ilmatilaa ja sateen jälkeen vesi kerääntyy lammikoiksii – maa varastoi huonosti vettä. Juurten kasvu on häiriintynyt – ne kasvavat pintakerroksessa ja mutkittelevat.

Huonokuntoista maata joudutaan muokkaamaan paljon. Maan biologinen aktiivisuus vähäistä – se pidättää ja luovuttaa ravinteita huonosti. Maassa juurimassa pientä, jolloin se sitoo hiiltä huonosti ja riski sadon menettämiselle on suuri.