Miksi valita SILA-BAC biologinen säilöntäaine?

1. Sila-Bac tuotteiden bakteerikannat takaavat hyvän säilöntätuloksen

Biologisessa rehunsäilönnässä yksi oleellinen tekijä onnistuneessa ja hyvin säilyneessä säilörehussa on säilöntään käytetyn valmisteen bakteerikannat. On tärkeää, että säilöntäaineessa on vallitseviin olosuhteisiin sopivat ja riittävän monipuoliset bakteerikannat takaamassa hyvän säilöntätuloksen. Bakteerikannoilla on väliä, sillä eri bakteerikannat ovat erilaisia aktiivisuudeltaan, toimivat erilaisissa olosuhteissa ja eri tavalla.

Sila-Bac tuotteissa bakteerikannat ovat patentoituja ja tarkkaan valittuja. Sila-Bac tuotteisiin on valikoituneet parhaat bakterikannat niiden yli 50 vuoden aikana, kun niitä on kehitetty ja käytetty ympäri maailman.

Sila-Bac 1188 toimii parhaiten kosteilla rehuilla

Sila-Bac 1188 valmisteessa, eli erityisesti kosteilla rehuilla parhaiten toimivassa ja säilörehuille tarkoitetussa yleistuotteessa, on 6 eri homofermentatiivista bakteerikantaa. Kaikki nämä bakteerikannat ovat erikoistuneet nopeaan ja tehokkaaseen pH:n laskuun, mutta jokainen hieman eri olosuhteissa. Korjattava rehu ei ole koskaan samanlaista, joten monen eri bakteerikannan yhdistelmästä löytyy aina parhaalla mahdollisella tavalla toimiva kanta.

Sila-Bac Kombi Rapid React 11G22 toimii kuivemmille säilörehuille

Sila-Bac Kombi Rapid React 11G22 valmisteessa on puolestaan sekä homo- että heterofermentatiivisia bakteerikantoja. Kombissa homofermentatiiviset bakteerit toimivat kuten 1188 tuotteessa, mutta kantoja on vähemmän. Kombi ei olekaan niin tehokas pH:n laskija kuin 1188. Tästä syystä Kombia suositellaan kuivemmille säilörehuille kuin 1188 valmistetta, jolloin pH:n laskun ei tarvitse olla niin voimakas.

Toisin kuin 1188 tuotteessa, Kombissa on kuitenkin lisäksi myös heterofermentatiivisia bakteereja. Nämä tuottavat rehuun hallitusti etikkahappoa ja propyleeniglygolia, jotka estävän homeiden ja hiivojen kasvua sekä tehokkaasti jälkilämpenemistä. Nämä ominaisuudet ovat tärkeitä vähänkin kuivemmilla rehuilla.

Lisäksi Kombiin valitut bakteerikannat ovat nopeasti toimivia, jolloin käymisprosessi on nopea ja tehokas. Nopeat bakteerikannat mahdollistavat sen, että rehu voidaan ottaa syöttöön parhaimmillaan jo kahden viikon kuluttua rehunteosta.

2. Sila-Bac valmisteiden säilytys ja käyttö on erittäin helppoa

Sila-Bac valmisteet säilyvät huoneenlämmössä (alle 20 °C), poissa suorasta auringon valosta avaamattomina 3 vuotta pakkauspäivästä. Avattu pakkaus tai veteen sekoitettuna ne säilyvät jääkaapissa viikon ja pakastettuna vuoden ajan.

Lisäksi Sila-Bac valmisteiden käyttö on helppoa. Ne ovat poikkeuksellisen hyvin veteen liukenevia, eivätkä ne sotke annostelijoiden putkistoja eivätkä tuki suuttimia. Sila-Bac tuotteet sekoittuvat helposti pieneen vesimäärään, joten parhaiten niiden käyttö onnistuu sekoittamalla ne ensin ravistamalla pienessä sekoituspurkissa ja lisäämällä ne sitten tarvittavaan vesimäärään.

3. Sila-Bac biologiset säilöntäaineet soveltuvat sekä pienannosteluun että hapottimiin

Sila-Bac tuotteet voidaan sekoittaa jopa hyvin pieniin vesimääriin niiden erinomaisen liukenevuuden ansiosta. Niiden annostelu onnistuu jopa niinkin alhaisella kuin 10 ml per tonni annostelumäärällä. Sila-Bac tuotteet on kehitetty yhdessä Pioneer Appli-Pro pienannostelijoiden kanssa, jotka helpottavat rehuntekoa huomattavasti suuritöisen vesilogistiikan jäädessä pois.

Toisaalta Sila-Bac tuotteet soveltuvat myös erinomaisesti jo olemassa oleviin annostelijoihin ja niitä voidaan annostella samoilla nestemäärillä kuin tilalla on tähänkin asti totuttu käyttämään. Sila-Bac tuotteita on myynnissä 50 tonnin pakkauksessa sekä 250 tonnin pakkauksessa, jolloin pakkauskoko sopii 200L ja 1000L vesisäiliöihin, annostelumäärän ollessa 4 l/tonni.

Sila-Bac -säilöntäaineet ja AppliPro -pienannostelija | Lapua | Ilkan Tila Oy