Mitä tavoittelen nurmiseokseltani?

nurmi

Lypsävän lehmän ja teuraskasvatettavan naudan päivittäisestä kuiva-ainesyönnistä noin 60 % muodostuu säilörehusta, umpilehmillä, uudistushiehoilla sekä emolehmillä säilörehun osuus on vielä isompi. Säilörehutuotannon merkitystä nautakarjatalouteen voida koskaan korostaa liikaa; hyvälaatuinen ja edullinen säilörehu on tuottavuuden perusta. Mutta mihin asioihin kiinnitän huomiota rehunurmiseosta suunniteltaessa?

Tilan alueellinen sijainti ja niittotaktiikka ovat perustekijöitä, joita kannattaa miettiä seosta suunnitellessa. Kahden niiton taktiikalla rehua korjattaessa timoteiksi sopii paremmin pohjoisen tyypin timoteit, esimerkiksi sulavuutensa erittäin hyvin säilyttävä TuureBOR-timotei. Kolmen niiton taktiikassa kannattaa mukaan ottaa eteläisemmän tyypin timoteita, jolla jälkikasvukyky pohjoista tyyppiä parempi. RhoniaBOR-timotei on hyvä vaihtoehto kolmen niiton seoksiin.

Tärkeitä kulmakiviä seosta suunnitellessa on säilörehun ruokinnallinen laatu, viljelyvarmuus ja satoisuus. Ruokinnallinen laatu on oleellinen osa taloudellista ruokintaa, hyvälaatuisella säilörehulla tuotostaso on helpompi saada korkeaksi, ja pienemmillä väkirehukustannuksilla. Toisaalta jos laatuarvot tippuvat liian huonoiksi, ei muilla rehukomponenteillä pystytä paikkaamaan heikkoa säilörehun laatua, vaan tuotostaso laskee. Hankkijan Sulava-seos on hyvä esimerkki korkeaan laatuun tähtäävästä seoksesta, siinä seoksen rungon muodostaa Tuure-timotei, joka on sulavuudeltaan ylivertainen. Jälkikasvukykyä ja sulavuutta seokseen lisäävät nurminata ja RiikkaBOR-englanninraiheinä.

Satoisuus ja viljelyvarmuus ovat avaintekijä säilörehun tuotantokustannuksen hallinnassa. Iso osa kustannustekijöistä ovat vakioita, joten suuremmalla sadolla saadaan laskettua kuiva-ainekilon hintaa, vaikka se edellyttäisi tuotantopanoskustannusten lisäämistä.

Viljelyvarmuudella tarkoitetaan seoksen kykyä talvehtia ja tuottaa hyvä ja laadukas sato eri vuosina vaihtelevissa olosuhteissa. Talvituhot aiheuttavat sadonalenemaa, aukkopaikoissa rikkakasveille jää kasvutilaa ja ne aiheuttavat laadun heikkenemää. Kasvukausien välillä on paljon vaihtelua olosuhteissa, niin kuin viime vuodet ovat näyttäneet. Säilörehunurmesta pitää pystyä tuottamaan kunnollinen sato vaihtelevissa olosuhteissa, jotta karjan vuotuinen rehuntarve saadaan hankittua.

Perinteisillä seoksilla pystytään tuottamaan suotuisina vuosina hyvä ja laadukas sato, mutta lisäämällä eri lajeja seoksiin voidaan parantaa sadontuottokykyä eri olosuhteissa, ja vaikuttaa haluttuihin laatutekijöihin. Hankkijan Laatu-seos on hyvä ja monipuolinen seos joka tuottaa satoa ja laatua eri olosuhteissa. Siinä seoksen pohjan muodostavat Tuure- ja Rhohia timoteit. Englanninraiheinä ja nurminata lisäävät sulavuutta ja maittavuutta. Seos sisältää myös puna- ja valkoapilaa, yhteensä 20 %. Apilat tekevät biologista typensidontaa ja lisäävät seoksen valkuaispitoisuutta, sekä jälkikasvukykyä ja viljelyvarmuutta.

Vaihtoehtona myös tilakohtainen Sopiva-seos

Jos et valmiiden seosten joukosta löydä mieleistä vaihtoehtoa, ota silloin Hankkijan Sopiva-seos. Sopiva-seos räätälöidään tarpeidesi mukaan. Ja jos seos-suunnittelussa on jotain mietityttävää, käänny Hankkijan asiantuntijamyyjäsi puoleen ja haasta hänet apuun seoksen suunnittelussa. Sopiva-seokset ovat tilausaikatuotetta, tilaukset on tehtävä tammikuun loppuun mennessä. Minimieräkoko seoksella on 600kg. Älä aikaile vaan käänny asiantuntijamyyjäsi puoleen ja hanki nurmisiemenet ensi kevään kylvöille.

 

Tutustu Hankkijan valmiisiin seoksiin