Nurmen Kasvuohjelmalla ensimmäisessä nurmisadossa tonnin sadonlisä

Nurmen Kasvuohjelmalla tavoitellaan suurta ja laadukasta nurmisatoa, jossa sadon määrän ja laadun vaihtelu olisi mahdollisimman pientä kasvukausien välillä.

Kannuksessa verrattiin alennettua (80N) ja kasvuohjelmassa suositeltua (100N) typpilannoitusta ensimmäisen nurmisadon määrään. Nurmilohko perustettiin Hankkija Tuottava – nurmiseoksella keväällä 2022.

Hankkijan Tuottava -siemenseos:

• Timotei (TuureBOR) 35%
• Timotei (RhoniaBOR) 25%
• Nurminata KlaaraBOR) 20%
• Ruokonata (KarolinaBOR) 10%
• Englannin raiheinä (RiikkaBOR) 10%

Alennettu typpilannoitus vähensi 1.sadon määrää tonnilla

Ensimmäinen nurmisato on tunnetusti arvokasta, sillä sen tuotantovaikutus niin maidon- kuin lihantuotannossa on paras. Nurmikasvuston satopotentiaali on myös suurimmillaan keväällä ja siksi ensimmäisen sadon ravinnehuoltoon tulee satsata.

Kokeen nurmilohko oli runsasmultainen KHt, jossa viljavuuskalium vaihteli tyydyttävästä välttävään. Lohkolta ei oltu analysoitu varastokaliumin määrää ja siksi Nurmen kasvuohjelman käsittelyiksi valittiin YaraBela RIKKISALPIETARI sekä YaraMila Y3.

Alennettu typpilannoitus (80N) YaraBela SUOMENSALPIETARI:lla tuotti 3700 kg ka/ha kun optimoidulla typpilannoituksella ja lannoitevalinnalla tuotettiin keskimäärin 1000 kg ka/ha enemmän.

Ensimmäisen nurmisadon satopotentiaalista jäi siis melkein neljännes saavuttamatta alennetulla typpilannoitustasolla. Tilan nurmirehun kokonaismäärään satomenetyksellä on suuri vaikutus.

 
Nurmilohko perustettiin Hankkijan Tuottava – nurmisiemenseoksella 2022. Ensimmäisen vuoden nurmi lannoitettiin joko alennetulla typpimäärällä (YaraBela Suomensalpietari 80N) tai kasvuohjelmassa suositellulla typpilannoitusmäärällä (YaraBela Rikkisalpietari tai YaraMila Y3 100N). (Nurmen kasvuohjelmakoe, Kannus 2023)