Nurmen Kasvuohjelmalla sato- ja tuottavuusloikka

Hyvä nurmisato varmistaa tuotantokustannuksiltaan halvimman nurmirehun. Kun hyvä sato tuotetaan Yaran lannoitteilla, pienenee myös nurmiviljelystä aiheutuvat ympäristövaikutukset kuten ravinteiden huuhtoumariski ja rehusadon hiilijalanjälki. Eduistaan huolimatta säilörehunurmien keskisato on Suomessa vain noin 5 500 kg ka/ha. Yaran satolaskimen ja nurmen lannoitusohjelmien avulla pystyt sinäkin tekemään tilallasi niin sato- kuin tuottavuusloikan.

Mikä on säilörehunurmiesi satotaso?

Nurmisadon määrän arvioiminen tehdään yleisimmin ruokinnan suunnittelun yhteydessä ja samalla varmistetaan säilörehun riittävyys sisäruokintakauden ajaksi. Yaran nurmen satolaskurin avulla voit nopeasti laskea keskimääräisen nurmisadon suuruuden tilallasi rehun tarpeen ja nurmipinta-alan perusteella. Nurmisadossa kannattaa tavoitella yli 9 000 kg ka/ha satotasoa. Tällöin nurmisäilörehun tuotantokustannus laskee merkittävästi. Säästö ruokintakauden aikana voi olla jopa 250 €/lehmä.

Syitä alhaiseen nurmisatoon

Syitä alhaiseen nurmisatoon on useita. Tärkeimpiä ovat kuitenkin pellon huono peruskunto, harva ja vanha nurmikasvusto, alilannoitus ja epätasapainoinen lannoitus sekä lietteen runsas käyttö. Hankkijan Nurmen Kasvuohjelmassa satoloikat ja vinkit satotasojen korottamiselle on jaettu eri satotasoille.

 
Korota satotaso 5 000:sta kg ka/ha yli 9 000 kg ka/ha satotasoon
Yleisimmät syyt nurmisatojen satokuiluihin
  • Pellon peruskunto heikko
  • Harva nurmikasvusto, vanha nurmi
  • Alilannoitus, kun tarve on 200-240 kg N/ha
  • Runsaasti lietettä, kun optimi 20-30 t/ha
  • Liete 1.sadolle, kun paras vaste 2.sadolle
  • Pelkkä N-lannoitus, kun tarve YaraMila Y tai NK
  • Ei hivenlannoitusta, kun tarve YaraMila Y 4 Hiven tai YaraVita-lehtilannoitus
  • Ei täsmälannoitustyökaluja tai lisälannoitusta käytössä (MyYara Satelliittikartat tai N-Sensor)

Yaran lannoitteiden hiilijalanjälki on puolet pienempi

Tänä päivänä kestävä maataloustuotanto ja ympäristövaikutusten minimointi on avainasemassa. Yaran lannoitteissa ravinteiden oikea-aikainen vapautuminen, rakeiden tasalaatuisuus ja sitä kautta tasainen levitettävyys tarkentavat ravinteiden hyväksikäyttöä. Yaran lannoitteet valmistetaan Siilinjärven ja Uudenkaupungin tehtailla, joihin asennettu katalyyttiteknologia on alentanut lannoitteiden hiilijalanjälkeä merkittävästi. Tämä tarkoitta nurmiviljelyssä sitä, että Yaran lannoitteilla tuotetun nurmisäilörehun hiilijalanjälki on puolta pienempi kuin vastaava tuontilannoitteilla tuotettu sato.


Mervi Seppänen
Kehityspäällikkö, nurmet
Yara Suomi Oy