Nurmen Kasvuohjelmalla varmistat tuotantoeläinten seleeninsaannin

Suomessa mineraalilannoitteiden rikastaminen seleenillä aloitettiin 40 vuotta sitten kansanterveydellisistä syistä. Suomalainen maaperä on seleeniköyhää ja ilman seleenilannoitusta kotimaassa tuotettujen elintarvikkeiden ja rehujen seleenipitoisuus on matala heikentäen niin ihmisten kuin tuotantoeläintenkin terveyttä. Lannoitteiden kautta ruokaketjuun lisätty seleeni on yhä edelleen suomalaisten tärkein seleenilähde.

Nurmen Kasvuohjelma

Nurmen Kasvuohjelma optimoi nurmisadon seleenipitoisuuden

Nurmen Kasvuohjelmassa nurmet lannoitetaan seleenipitoisilla YaraMila- ja YaraBela-lannoitteilla, joiden seleenipitoisuus on 15 g/t lannoitetta. Yaran lannoitteissa seleeni lisätään lannoitemassaan valmistuksen aikana, mikä varmistaa tasaisen levitettävyyden ja turvallisen lannoitteen käsittelyn.

Yaran seleenipitoiset lannoitteet ovat edullisin tapa varmistaa koko karjan seleeninsaanti ja sitä kautta välttää seleeninpuutoksesta aiheutuvat terveysongelmat tai nuorkarjalla kasvun hidastuminen.

Nurmisadon seleenipitoisuus
Nurmisadon seleenipitoisuus eri satokerroilla lannoitettaessa Kasvuohjelman suosituksien mukaisesti Yaran seleenipitoisilla lannoitteilla. Ensimmäisen nurmisadon seleenipitoisuus on korkein, johtuen suuremmasta lannoitteen käyttömäärästä (80-100 kg N/ha YaraMila- tai YaraBela-lannoitteena). Tehtyjen seleenianalyysien määrä eri satokerroilla 37 – 48 kpl.

Seleenilannoitus jokaiselle sadolle

Toisin kuin monia muita hivenravinteita, seleeniä ei voi lannoittaa varastoon. Seleenipitoisia lannoitteita onkin käytettävä jokaiselle satokerralle, jotta tavoitteena oleva seleenipitoisuus saavutetaan sadossa. Myöskään karjanlannan sisältämä seleeni ei ole kasveille käyttökelpoista ja siksi karjanlanta tulee aina täydentää seleenipitoisella lannoitteella.

YaraBela Seleenisalpietaria vain karjanlannan täydennyslannoitukseen

YaraBela Seleenisalpietarin seleenipitoisuus on muita Yaran lannoitteita korkeampi, 25 g/t lannoitetta. Tuote on suunniteltu karjanlannan täydennyslannoitukseen varmistamaan nurmirehun riittävä seleenipitoisuus. YaraBela Seleenisalpietari käyttö on sallittua nurmen ja viljan täydennyslannoitukseen todennettuun tarpeeseen, silloin kun peltojen pääasiallisena lannoitteena käytetään lantaa.

Seleenin vuotuinen enimmäismäärä 15 g/ha

Uuteen lannoitelakiin liittyvä MMM:n asetus (964/2023) määrittää vuotuisen seleenin enimmäiskäyttömäärän hehtaaria kohden 15 g/ha. YaraMila- ja YaraBela-lannoitteilla, joiden seleenipitoisuus on 15 g/ha lannoitteen enimmäiskäyttömäärä on 1000 kg/ha. YaraBela Seleenisalpietarin käyttö on kuitenkin edelleenkin sallittua ainoastaan karjanlannan täydennyslannoitukseen.

Muiden seleenilisien käyttö ainoastaan tarpeeseen

Riittävän seleenin hyödylliset ominaisuudet tunnetaan Suomessa hyvin. Optimaalinen seleenipitoisuuden vaihteluväli on kuitenkin verrattain kapea ja siksi sekä yli- että aliannostelua tulee välttää. Kasvuohjelmalla tuotetussa nurmirehussa seleenipitoisuus on tavoitetasolla ja muiden seleenilisien käyttö tulee tehdä todennettuun tarpeeseen. Appeesta tuleekin ottaa aika ajoin näytteitä seleenianalyysiin jolloin pystytään välttämään myös seleenin yliannostus.

Liittyvät tuotteet