Onnistumista ja mielenrauhaa AIV-säilönnällä

Karjatilan onnistuminen rakentuu lukuisista palasista. Tyypillistä on, ettei onnistuminen ole sattumaa, vaan pitkäjänteisen työn ja onnistuneiden valintojen tulos. Navetassa lypsävät terveet lehmät. Ruokintatyö sujuu rutiinilla. Mieli lepää tyytyväisiä eläimiä katsellessa.

Hyvä rehu ei ole sattuman tulos

Voimia kuluttavia aikasyöppöjä kannattaa tunnistaa, ja paneutua niiden perimmäisiin syihin. Säilörehun heikko laatu voi aiheuttaa lukuisia erityyppisiä ongelmia, jotka kuormittavat tilan väkeä. Toimimaton lehmäliikenne, lehmien sairastelu, liiat tähteet ruokintapöydällä tai pilaantuneen rehun erottelu siilolla ovat esimerkkejä töistä, joita voi välttää panostamalla säilörehun laatuun. Älä aliarvioi näiden kuormittavien tekijöiden kokonaisvaikutuksia. Huolehtimalla perusasiat kuntoon, voit huomattavasti vähentää negatiivisia kerrannaisvaikutuksia. Panostus säilörehun laatuun maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti!

Mielenrauha ja hallinnan tunne rehunsäilönnässä

Rehunsäilönnässä onnistumisen varmuutta saat valitsemalla AIV-säilöntäliuokset, joiden avulla estät virhekäymisen ja liiallisen maitohappokäymisen. Tilasi talous on varmalla pohjalla, kun lehmien maitotuotos ja maidon pitoisuudet ovat korkeat. Tappiot säilönnässä saadaan minimoitua sekä käymis- että syöttövaiheessa. Ruokintatyö on helppo järjestää, kun pilaantunutta rehua ei tarvitse erotella pois. Kesäaikaan rehun lämpenemisongelmat on helpompi välttää, kun säilöntä ei perustu pelkästään maitohappokäymiseen, vaan AIV-tuotteisiin.

AIV:n vaikutukset rehusäilönnässä ja maidontuotannossa

AIV:n vaikutus perustuu orgaanisiin happoihin, pääosin muurahaishappoon. Vaikutusmekanismi solutason tapahtumista aina maidontuotantoon asti tunnetaan hyvin tieteellisen tutkimustyön perusteella.

AIV-taulukko
Lähde: Huhtanen, Pekka, Seija Jaakkola, and Juha Nousiainen. "An overview of silage research in Finland: from ensiling innovation to advances in dairy cow feeding." Agricultural and Food Science (2013).