Hyvin suunniteltu peltoliikenne suojaa maan rakennetta

Peltoliikenne

Peltoliikenne on ajoitettava ja suunniteltava niin että raskaat koneet eivät huononna maan rakennetta. Lietteen levitys on hyvä tehdä toiselle sadolle, jolloin huuhtoutumisriski on pienempi kuin keväällä. Samalla maa kantaa paremmin raskaita koneita.

Nurmipellolta korjataan usein 10 satoa ennen muokkausta, joten jokainen ajokerta on harkittava. Pellon ollessa syvältä kosteaa on koneiden rengas varustukeen kiinnitettävä erityistä huomiota. Syvällä olevat tiivistymät ovat hankalia korjata.

Suurille peltolohkoille on hyvä rakentaa useampi liittymä, jolloin liikenteestä osa siirtyy pellolta tielle. Peltolohko, jossa kuivatus on kunnossa, kestää hyvin raskastakin ajoa.

Ensimmäiset salaojat alkavat olemaan vanhoja. Usein kaivot ovat liiallisesti liettyneet. Kaivot kannattaa paikallistaa ja tyhjentää. Laskuaukot on syytä merkitä ja vedentulo varmistaa.