Timotei on nurmiseoksen perusta

Laadukas säilörehu on nautakarjan onnistuneen ruokinnan perusta. Tavoite tuottaa eri sadoissa laadultaan tasaista rehua edellyttää oikeaa lajikevalintaa ja korjuun jaksottamisen optimoimista.

Säilörehun tuotannossa mahdollisimman suuren ja tasalaatuisen sadon tavoittelu kannattaa niin ruokinnan kuin tilan taloudenkin kannalta. Sadon riittävän korkea energiapitoisuus (D-arvo) sekä kuidun saannin varmistaminen on tärkeää korkeatuottoisten eläinten ruokinnassa. Täydennysruokinta on helppo toteuttaa ja voidaan saavuttaa korkeita maitotuotoksia hyvillä maidon pitoisuuksilla ja eläinten terveys säilyy hyvänä.


Suomen olosuhteissa timotei on nurmisimenseosten peruskomponentti hyvän talvenkestävyytensä ja maittavuutensa sekä ruokinnallisen laatunsa ansiosta. Timotein hyvän talvenkestävyyden ansiosta ensimmäisen nurmisadon määrä on aina korkea. Matalan juuristonsa takia timotei on poudanarka. Jälkikasvusadon määrään timoteilla vaikuttaakin eniten kasvukauden sääolosuhteet. Käyttämällä nurminataa ja ruokonataa seoksissa pystytään varmistamaan jälkikasvusatojen määrä myös kuivemmissa olosuhteissa.

 
Lähikuva pellolta aurinkoisena päivänä


TuureBOR ja RhoniaBOR nurmiseosten pohjana

 

Hankkijalla on valikoimissa kaksi erityyppistä timoteilajiketta, Tuure ja Rhonia. Tuure on kasvutyypiltään myöhäinen lajike. Tuure on erittäin talvenkestävä ja menestyy hyvin kaikilla maalajeilla ja viljelyvyöhykkeillä. Ensimmäisen niiton sato on korkea ja jälkikasvukyky keskimääräinen. Laadultaan Tuure on huippulajike. D-arvo on korkea kaikissa niitoissa, NDF-kuidun kokonaismäärä on korkea ja sulamattoman INDF-kuidun määrä alhainen. Myöhäisen kasvutavan vuoksi laadun muutokset ovat hitaita. Korjuun viivästyessä sadon laatu säilyy hyvänä D-arvon laskiessa hitaasti. Tuure soveltuu sekä kahteen että kolmeen niittoon.

 

"Tuure ja Rhonia ovat erilaisia timoteilajikkeita, Hankkijan seoksissa käytettään molempia"

 

Rhonialla on erinomainen talvenkestävyys ja sen jälkikasvukyky on parempi kuin Tuuren. Kokonaissadon määrä on Tuurea korkeampi. Nopeamman kehitysrytmin vuoksi D-arvon muutokset tapahtuvat Rhonialla nopeammin kuin Tuurella. Rhonia onkin parhaimmillaan kolmen niiton järjestelmässä. Kaikkein aikaisimpiin jälkikasvutyypin timoteilajikkeisiin verrattuna Rhonian D-arvot ovat korkeampia etenkin toisessa sadossa.

Hankkijan nurmiseoksissa käytetään sekä Tuurea että Rhoniaa. Lajikkeiden seossuhteet vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan. Siemenseosten suunnittelun lähtökohtana ovat säilörehun ruokinnalliset tavoitteet, satovarmuus sekä korjuutaktiikka. Tavoitteena on aina tuottaa määrältään riittävä ja ruokinnalliselta laadultaan hyvä sato kaikilla niitoilla.

 

Uudet nurmisiemenseokset säilörehuntuotantoon

 

Intensiiviseen kolmen niiton strategiaan suunniteltu Hankkijan Tuottava-seoksella haetaan korkeaa sadontuottoa sekä hyvää säilörehun sulavuutta sekä NDF-kuidun tasoa. Seoksen pohjana ovat timoteilajikkeet Rhonia ja Tuure. Timoteitä täydentää nurminata sekä KarolinaBOR-ruokonata, joka tuo laajajuurisena lajina kuivuudenkestoa ja jälkikasvukykyä, sekä on myös tehokas sitomaan hiiltä maaperään. Karolina säilyttää ruokonadaksi D-arvon hyvin. Viidentenä komponenttina seoksessa on RiikkaBOR-englanninraiheinä, joka parantaa säilörehun maittavuutta ja D-arvoa, erityisesti 2. ja 3. sadon osalta.

Monilajisuudella on paljon hyötyjä, mutta myös perinteisellä timotei-nurminataseoksella päästään hyviin tuloksiin. Hankkijan Mehevä seoksessa on timoteitä 75 % ja nurminataa 25 %. Ominaisuuksiltaan erilaiset timoteit, Tuure ja Rhonia täydentävät seoksessa hyvin toisiaan, ja tasaavat niin laatu- kuin sadontuotto-ominaisuuksia. Seos on omiaan maille, joissa kuivuus ei ole suuri ongelma, kuten eloperäiset turve-ja multamaat. Seos painottaa erityisesti tärkeimmän, ensimmäisen sadon sadontuottokykyä sekä laatua.


Teksti: Mika Isolahti, Boreal ja Tuomas Uusitalo, Hankkija