Viimeiset viilaukset nurmien ensimmäisen sadon lannoitukseen

Ensimmäinen nurmisato on määrällisesti suurin ja laadukkain sato. Tavoitteeksi kannattaa ottaa, että puolet vuoden nurmisadosta saadaan korjattua ensimmäisestä sadosta. Keväällä emme vielä tiedä minkälainen kesä on tulossa. Hyvä ensimmäinen sato varmistaa nurmirehun riittävyyden pitkälle talveen. Vielä on mahdollista tarkistaa, miten tuotat suuren ensimmäisen nurmisadon. Hyville nurmilohkoille kannattaa panostaa!

Hyödynnä nurmiheinien kiivas kevätkasvu – lannoita tasapainoisesti ja riittävästi

lehmä laitumella

Nurmet kasvavat hurjaa vauhtia keväällä ja ne ottavat typpeä yli 70 kg /ha kahden viikon aikana. Tämä koskee nurmiheiniä, sillä apilat ja sinimailanen tuottavat satoa loppukesällä. Myös talvehtimisvaurioista kärsivät nadat voivat lähteä kasvuun hitaammin.

Nurmiheinät tarvitsevat sadonmuodostukseen riittävästi typpeä, mutta suuri sato varmistetaan sopivalla YaraMila-lannoitteella, joissa ravinteet ovat tasapainoisesti kasvin saatavilla. Jos kymppitonnin nurmisadosta puolet tuotetaan ensimmäisessä sadossa, poistuu sadon mukana noin 120 kg typpeä ja kaliumia sekä 14 kg fosforia.

Typpeä kevätsadolle kannattaa antaa 100 kg, oli kyseessä monilajinen tai heinävaltainen nurmiseos, sillä sadon tuottavat typpeä vaativat nurmiheinät. Mikäli maan viljavuusfosfori mahdollistaa YaraMilan käytön, kannattaa se ehdottomasti valita ensimmäisen sadon lannoitukseen. Hyväsatoisten nurmien fosforitaseet ovat negatiivisia vaikka ympäristökorvauksen maksimit ovat käytössä. Siksi fosforilannoituksen mahdollisuus tulee aina hyödyntää ettei nurmilohkoja köydytetä fosforista.

Viime kesänä nurmirehun kaliumpitoisuudet olivat korkeita, mikä johtui kuivuudesta ja nurmiheinien tarpeesta ottaa ylimääräistä kaliumia vesitalouden säätelyyn. Kalium-lannoitus on tärkeä sadonmuodostuksen kannalta erityisesti eloperäisillä mailla ja lohkoilla, joilla viljavuuskalium on alhainen. Viime kesän pilottilohkojen (100 kpl) tulosten perusteella ei kaliumlannoitus selittänyt rehun pitoisuutta. Korkeimmat pitoisuudet mitattiin runsaasti karjanlantaa käyttäneillä tiloilla sekä savimailla. Eli edelleenkin kannattaa valita viljavuustutkimuksen tulosten perusteella sopiva YaraMila-lannoite ja palauttaa noin puolet kasvin ottamasta kaliumista ensimmäiselle sadolle.

Käytä liete nurmien perustamiseen tai viljalle

Lietteen käyttö etenkin ensimmäisen sadon lannoitukseen aiheuttaa satotappioita, sillä sen ravinteet eivät ehdi mineralisoitua nopeaa kevätkasvua tukemaan. Tilan lietelogistiikka tulisikin suunnitella siten ettei lietettä ole tarve käyttää ensimmäiselle sadolle. Mikäli lietettä on pakko levittää poikkeussyistä ensimmäiselle sadolle, määrä on pidettävä pienenä ja noin 80 kg typestä tällöinkin YaraMila- tai YaraBela-lannoitteesta.

YaraVitoilla varmistetaan viimeiset sadat kilot ja hyvä ruokinnallinen laatu

Suuri sato ottaa myös enemmän muita ravinteita. Suuren sadon kivennäis- ja hivenainekoostumus laimeneekin alle ruokinnallisen optimin ellei myös niiden tarpeesta huolehdita lannoituksella. Tavoitteena on lisätä tasapainoisesti hivenaineita, ei liikaa eikä määrällisessä epäsuhteessa, joka näkyy myös rehun pitoisuuksissa. YaraVita-lehtilannoitteilla voi helposti varmistaa ensimmäisen sadon ruokinnallisen laadun. YaraVita Thiotrac 5 l/ha + YaraVita Amazinc 1-2 l/ha on tuonut laadun varmistamisen lisäksi noin 500 – 800 kg ka/ha sadonlisiä.

Varmistaa suuren ja laadukkaan 1. sadon 1. nurmisato jää pieneksi ja laatu heikko
Hyvä pellon peruskunto Pellon peruskunnossa ongelmia
Nurmiseos, jossa 50-60% timoteitä Syyspainotteinen nurmiseos, paljon natoja ja apiloita
Harva tai vanha nurmikasvusto
Aikainen lannoitus Myöhästynyt lannoitus
Ei lietettä keväällä Lietteen käyttö keväällä
Riittävä lannoitus, 100 kg N myös monilajisille nurmilla Riittämätön lannoitus, 80 kg N
Nopean kasvuunlähdön varmistaminen fosforilla, YaraMila -lannoitteet Lannoittaminen pelkällä typellä, ravinne-epätasapaino
Riittävä kalium-lannoitus eloperäisillä ja alhaisen viljavuuskaliumin mailla. Lannoittaminen pelkällä typellä, ravinne-epätasapaino.
YaraVita-lehtilannoitteet varmistavat laadun. YaraVita Thiotrac 5l/ha + YaraVita Amazinc 1-2l/ha Ei lehtilannoitusta

Mervi Seppänen, Yara Suomi
Kehityspäällikkö, nurmet