Yaran lannoitteet varmistavat kaikille eläinryhmille tasaisen seleenin saannin

Suomessa siirryttiin käyttämään seleenipitoisia lannoitteita kansanterveydellisistä syistä vuonna 1984. Yaran lannoitteissa seleeni on rakeen sisällä, jolloin seleenilisäys hoituu käyttäjälle turvallisesti ja rehun seleenipitoisuudessa saavutetaan tavoitetaso. Tuotantoeläinten kannalta olennaista on tasainen ja riittävä, muttei myöskään liian korkea, seleenin saanti.

Nurmirehun kautta annettu orgaaninen seleeni imeytyy tehokkaasti ja varmistaa koko karjan hyvinvoinnin. Tarvittaessa seleenilisää voidaan antaa kivennäisrehussa tutkittuun tarpeeseen ja siksi nurmirehun seleenipitoisuus tulee aina analysoida kivennäis- ja hivenainemäärityksen yhteydessä.

Tavoitteena optimaalinen seleenipitoisuus kaikissa nurmisadoissa

Yaran lannoitteilla nurmisadon seleenipitoisuudessa päästään optimaaliselle tasolle kaikissa nurmisadoissa. Rehun seleenipitoisuuteen vaikuttaa YaraMila- tai YaraBela-lannoitteena annetun typpilannoituksen määrä ja siten lannoitteen käyttömäärä hehtaaria kohden.

Yaran pilottitiloilta mitatuissa rehunäytteissä ensimmäisen nurmisadon seleenipitoisuus on kevätpainotteisesta lannoituksesta YaraMilalla tai YaraBelalla johtuen aina riittävällä tasolla, keskimäärin 0,30 mg Se/kg ka.

Toisen sadon lannoituksessa nurmirehun seleenipitoisuutta alentaa runsas lietteen käyttö ja sen seurauksena riittämätön täydennyslannoitus. Kohtuullisella 25-30 t/ha lietteenkäytöllä voi täydennyslannoituksessa puolet typestä tulla YaraMila- tai YaraBela-lannoitteesta. Mikäli lietettä käytetään korkeampia määriä, on YaraBela Seleenisalpietari tai Yara HIVENSALPIETARI Se+ paras lannoitevalinta täydennyslannoitukseen.

Lannoittamattoman tai seleenittömällä lannoitteella lannoitetun nurmirehun seleenipitoisuus on alle 0,05 mg/kg ka.

Muista myös nuorkarjan seleenintarve

Kasvukausina, jolloin nurmirehua on tullut riittävästi, jätetään osa nurmialasta lannoittamatta tai lannoitetaan vain karjanlannalla. Lannoittamattomat nurmet korjataan usein nuorkarjan rehuksi.

Lannoittamaton tai karjanlannalla lannoitettu nurmirehu ei sisällä seleeniä. Seleeninpuutos hidastaa kasvua ja heikentää vastustuskykyä huomaamattomasti, kun kudosten seleenivarat ehtyvät. Siksi puutosoireet havaitaankin usein viiveellä.
Myös kolmannen nurmisadon peruslannoituksella YaraMila- tai YaraBela-lannoitteella 40-50 kg N/ha saavutetaan hyvä nurmirehun seleenipitoisuus, jota voidaan rehuanalyysien perusteella täydentää tarvittaessa seosruokinnassa.

Mervi Seppänen
Yara Suomi, kehityspäällikkö, nurmet