AIV Ässä Na irto
Tuotekoodi: TF516680

AIV Ässä Na irto

Tuotekoodi: TF516680

Tuotekuvaus

Tehokas säilöntäaine niin bakteereita, hiivoja kuin homeitakin vastaan.


AIV Ässä Na -tuotteessa yhdistyvät hyvä säilöntäteho ja jälkilämpenemisen esto. AIV Ässä Na soveltuu erinomaisesti säilöntään, jossa tarvitaan tehoa niin bakteereita, hiivoja kuin homeitakin vastaan.


AIV Ässä Na sisältää runsaasti muurahaishappoa, joka varmistaa, että pH laskee nopeasti ja säilönnän aikainen käyminen rajoittuu. Lisäksi propionihappo ja kaliumsorbaatti toimivat vielä siilon avaamisen jälkeen estäen hiivojen ja homeiden kasvua.

Säilörehu
Sopii kaikkiin korjuumenetelmiin sekä tuoreelle että esikuivatulle rehulle kuiva-ainepitoisuuden ollessa 25–45 %. Soveltuu erityisesti parhaimmille esikuivauskeleille, jolloin niitetty rehu kuivuu nopeasti ja riskinä on rehun heikompi tiivistyminen. Tuotteen edut tulevat esille syöttövaiheessa, kun rehun lämpenemiseen liittyviä ongelmia ei synny.

AIV Ässä Na soveltuu myös siilon tai auman pintaan tulevan rehun säilöntäaineeksi, jolloin se estää erityisesti pintapilaantumista. Suosittelemme käytettäväksi myös silloin, kun jo säilöntävaiheessa tiedetään, että kyseinen siilo joudutaan avaamaan pian säilönnän jälkeen lämpimän sään aikaan.

Vilja

Sopii murskeviljan säilöntään, kun viljan kosteus on 25–45 %. Suosittelemme käytettäväksi erityisesti tilanteissa, joissa murskevilja on kuivahkoa (kosteus 25–35 %), rehusäilö joudutaan avaamaan alle kuukauden kuluttua säilönnästä tai vilja joutuu olemaan pitkään ilmalle alttiina syöttövaiheessa (hidas syöttönopeus suhteessa avoimeen rehurintamaan).

Sikojen liemirehu
AIV Ässä Na soveltuu hiivojen aiheuttaman virhekäymisen hillintään sikojen liemirehuruokinnassa. Tavoite on pitää liemen pH-arvo välillä 4,2–4,5. Varmista oikea käyttömäärä mittaamalla liemirehun pH.

Luonnonmukaisessa tuotannossa AIV Ässä soveltuu rehun lämpenemisen estoon.
Tuotepakkaus:

paino: 1000,00 kg

Koostumus
TuoteAIV Ässä Na irto
Muurahaishappo, %58
Natriumformiaatti, %5,2
Propionihappo, %20
Kaliumsorbaatti, %2,5