Hyvät murut, hyvä sato!

Hankkijan viljelykiertokoe toteutetaan viisivuotisena kaistakokeena, joka koostuu kolmesta erilaisesta viljelykierrosta. Monipuolisen viljelykierron kaistoilla hyödynnetään palkokasveja, kevät- ja syysviljoja sekä kerääjäkasveja. Toisena ääripäänä on kevätviljakaista, jossa viljellään kokeen ajan vain kahta kevätviljaa.

Viljelykierto kuoppatesti
Kesän pellonpiennarpäivillä esiteltiin kuoppatestien tuloksia viljelykiertokokeesta. Oikealla näyte kaistalta, jossa Sibelius vehnän esikasvina oli härkäpapu ja vasemmalla näyte kaistalta, jossa Sibeliuksen esikasvina oli ohra.
Kaavio viljelynkiertokaistoista
Viljelykiertokaistojen sato, hlp ja valkuaispitoisuus. 1: kevätviljakierto, 2: monipuolinen viljelykierto.

Kasvukaudella 2022 päästiin vertailemaan ensimmäisiä esikasvivaikutuksia Hankkijan viljelykiertokokeessa. Kahdella kaistalla oli tänä vuonna kasvussa Sibelius-kevätvehnää. Eroa näiden kaistojen välillä oli esikasvi; toisella kaistalla se oli Vire-härkäpapu (kaista 2) ja toisella kaistalla Eastway-ohra (kaista 1). Tehdyt viljelytoimenpiteet olivat samoja molemmilla kaistoilla.

Kasvukaudella tehdyt kuoppatestit osoittivat, miten esikasvit olivat vaikuttaneet maan rakenteeseen. Maaprofiilissa näkyi selviä eroja. Kaistan 1 maa oli tiivistynyttä heti pintakerroksesta lähtien, kun taas kaistan 2 maaprofiili murustui hyvin ruokamultakerroksessa ja syvemmältäkin. Härkäpapu ja muut syväjuuriset viljelykasvit muokkaavat tehokkaasti maata ja ylläpitävät hyvää mururakennetta. Alkukasvukaudesta vettä satoi reippaina kuuroina, jolloin maan huonorakenteiset kohdat altistuivat tiivistymisille.

Viljelykiertokaistoilta puitiin koeruudut, joiden sato- ja laatutiedot määritettiin. Keskimääräisesti satoeroa kaistojen välillä oli 509 kg/ha kaistan 2 eduksi. Myös laadullisesti kaistan 2 sato oli parempaa; hehtolitrapaino +2 kg ja valkuainen +2 % verrattuna kaistan 1 vastaaviin. Härkäpapu kykenee sitomaan ilmakehästä typpeä jättäen sitä myös seuraavan vuoden kasvin käytettäväksi, mikä osaltaan selittää korkeampaa satoa ja valkuaispitoisuutta. Kaistan 2 maan rakenne on kunnossa, jolloin pellon vesitalous on toimivaa. Hyvärakenteinen maa läpäisee vettä tehokkaasti, mutta pystyy myös varastoimaan vettä kasvien käyttöön. Loppukasvukaudesta vesisateita saatiin hyvin niukasti, jolloin kaistan 2 Sibelius-vehnä pystyi yhteyttämään ja täyttämään jyvän tehokkaammin. Tämä näkyi muun muassa korkeampana hehtolitrapainona.

 

Teksti: Juho Lassi, Hankkija Oy