Juuren- ja korrenvahvistus syysviljoilla

Hyvän syysvehnä- ja ruiskasvuston aikaansaamiseksi on lannoitus keväällä annettava heti, kun pellolle vain pääsee. Lämpötilan noustessa kasvu lähtee liikkeelle, jolloin kasvit tarvitsevat typpeä juurten ja versojen kasvattamiseen. Ravinnevajaus tässä vaiheessa johtaa siihen, että kasvi ei jaksa tuottaa riittävästi sivuversoja ja kasvusto jää harvaksi. Mikäli lannoitus tulee kasvin kannalta myöhässä, johtaa se versojen epätasaiseen kehittymiseen.

Moddus Evo vahvistaa syysviljan juuristoa ja korren tyveä sekä edistää ja tasaa pensomista. Ruis on käytännössä pensonut jo syksyllä, joten Moddus Evon vaikutus kohdistuu sillä kasvun tasaamiseen. T0-T1-vaiheessa annettu Moddus Evo myös lyhentää syysvehnän ja rukiin kortta. Käyttömäärä on 0,25-0,3 l/ha.

Moddus Evo -käsittely kannattaa yhdistää rikkakasvitorjuntaan. Typen lisäksi syysviljat tarvitsevat heti kasvun alussa myös fosforia ja mangaania, joten samaan seokseen suositellaan niitä sisältävää lehtiravinnetta, esim. YaraVita Starphos MnP.

Mikäli syysvehnässä on merkkejä kasvitaudeista kuten harmaalaikku tai lehtilaikku, kannattaa seokseen lisätä esim. Folicur Xpert 0,3 l/ha tai uutuus Amistar + Plexeo.

Ruiskutuksen voi tehdä silloin kun kasveissa on selvästi uutta kasvua eli uusia terveitä lehtiä. Näin varmistetaan, että kasvit ovat kunnossa, jolloin ne ottavat aineita vastaan, sietävät käsittelyn ja reagoivat toivotulla tavalla.

Lajikkeen, lannoituksen ja olosuhteiden mukaan korren vahvistamista ja lyhentämistä jatketaan vielä T2-vaiheessa Moddus Evo:lla tai Moddus M:llä.

Tankkiseos:
Moddus Evo 0,25 – 0,3 l/ha + rikkakasviaine (esim. Biathlon 4D + YaraVita Starphos MnP (tai Gramitrel), kun syysviljan kasvu on lähtenyt liikkeelle, eli siinä on uusia lehtiä.

 

Teksti:
Arto Markkula, Syngenta Nordics A/S

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä. Huomioi kaikki varoituslausekkeet ja –merkit.