Kauran lannoitus

Kaura ottaa tehokkaasti ravinteita maasta. Huippusadon saamiseksi pitää kuitenkin panostaa myös kauran viljelyyn ja lannoitukseen. Lannoituksen suunnittelussa tulee kiinnittää huomio oikean lannoitelajin valintaan. Lohkon fosfori ja kaliumtilan mukaan valittu YaraMila -lannoite turvaa kauran tasapainoisen ravinteiden saannin. Kauran 5000 kg (12 % valkuaista) jyväsadossa poistuu 96 kg typpeä, 18 kg fosforia ja 23 kg kaliumia. Tämän lisäksi vilja tarvitsee ravinteita olkisadon kehitykseen.

Satoisat lajikkeet

Kauraan sanotaan usein olevan vaatimaton kasvi, mutta nykyiset satoisat lajikkeet hyödyntävät tehokkaasti annetut ravinteet ja tuottavat korkeita satoja vain kun niihin panostetaan.

Yara Megalab kasvianalyysin tulosten perustella huomio kannattaa kiinnittää kauran kalium- ja mangaanilannoitukseen. Nämä ravinteet ovat usein satoa rajoittavia karkeilla kivennäismailla ja multamailla, jotka ovat tyypillisiä kauramaita.
Hyväkuntoisilta mailta saa kaurasta huippusatoja, kunhan typpilannoitustaso on korkea ja mangaanilannoituksesta huolehditaan YaraVita Mantrac Pro ruiskutuksella.

 
Kauran lannoitus
Kylvölannoitus , YaraMila 80-120 kg typpeä Lisälannoitus, YaraBela 20-40 kg typpeä Kasvuvaihe 30-32
Rikkakasviruiskutukseen, YaraVita Mantrac Pro 1-2 l/ha
 

Rikin käyttömäärä ja hivenravinteiden tarve on syytä varmistaa viljavuustutkimuksesta. Yhdenkin ravinteen niukkuus heikentää satoa ja muiden ravinteiden hyödyntämistä.

Ympäristökorvaukseen sitoutuneen viljelijän on huomioitava ravinteiden käytön rajoitukset lohkokohtaisesti.