Kevätvehnän lannoitus

Lannoituksen suunnittelussa tulee kiinnittää huomio oikean lannoitelajin valintaan. Lohkon fosfori- ja kaliumtilan mukaan valittu YaraMila -lannoite turvaa vehnän tasapainoisen ravinteiden saannin. Kevätvehnän 5000 kg (12 % valkuaista ) jyväsadossa poistuu 105 kg typpeä, 17 kg fosforia ja 23 kg kaliumia. Tämän lisäksi vilja tarvitsee ravinteita olkisadon kehitykseen.

Satotaso 3000-5000 kg/ha

Kevätvehnälajikkeen tyyppi vaikuttaa valittavaan lannoitustapaan. Aikaiset, korkean valkuaispitoisuuden omaavat lajikkeet, joiden satopotentiaali on alle 5000 kg/ha voidaan lannoittaa kertalannoituksena kylvön yhteydessä. Hyvinä kasvukausina, kun on odotettavissa keskimääräistä parempi sato, on syytä varautua lisälannoitukseen riittävän valkuaistason varmistamiseksi. Oikea lisälannoitusaika on kasvuston tultua tähkälle.

Kylvölannoitus YaraMila Y 1-4 100-120 kg typpeä
Lisälannoitus YaraBela Axan tai Sulfan 20-45 kg typpeä Kasvuvaihe 51-57
Kasvinsuojeluruiskutuksiin YaraVita Gramitrel -lehtilannoite
 Satotaso yli 5000 kg/ha

Korkean satotason omaaville lajikkeille lannoitus kannattaa antaa jaettuna. Kylvölannoituksessa käytetään noin 2/3 suunnitellusta typen ja rikin määrästä sekä kaikki sadon tarvitsema fosfori ja kalium. Käytettäessä yli 150 kg typpeä/ha kannattaa lannoitus jakaa kolmen osaan. Ensimmäinen lisälannoitus tehdään korrenkasvun alussa satotason varmistamiseksi ja toinen tähkälletulon jälkeen, viimeistään maitotuleentumisasteella.

Rikin käyttömäärä ja hivenravinteiden tarve on syytä varmistaa viljavuustutkimuksesta. Yhdenkin ravinteen niukkuus heikentää satoa ja muiden ravinteiden hyödyntämistä.

 
Kylvölannoitus YaraMila Y 3-6 100-120 kg typpeä
1. lisälannoitus YaraBela Suomensalpietari 20-30 kg typpeä Kasvuvaihe 30-32
2. lisälannoitus YaraBela Axan tai Sulfan, Yara Typpiliuos 10-20 kg typpeä Kasvuvaihe 51- 57
Kasvinsuojeluruiskutuksiin YaraVita Gramitrel -lehtilannoite
 

Ympäristökorvaukseen sitoutuneen viljelijän on huomioitava ravinteiden käytön rajoitukset lohkokohtaisesti.