Kylvösiemenen laatu tarkasteluun – peittaus on olennainen osa kunnostusprosessia

Suomessa kasvukausi on lyhyt ja intensiivinen, jolloin nopea ja voimakas kasvuun lähtö on avainasemassa kasvinviljelyssä. Laadukkaalla ja elinvoimaisella kylvösiemenellä se on mahdollista.

Siemenen alkion kunto on olennaisessa osassa itämisprosessia. Alkiossa sijaitsevat itämisprosessille olennaisien kasvinosien aiheet. Alkio voi vaurioitua esimerkiksi liian kuuman kuivauksen tai mekaanisen vaurion vuoksi, jolloin siemenen itävyys voi heikentyä.

Siemenen kehittymisvaiheessa siihen erilaistuu itutupen, sirkkajuuren ja -lehtien aiheet. Itämisprosessin alettua nämä aiheet aloittavat laajuuskasvunsa. Siemenen itutuppi kasvaa maanpinnalle, jonka jälkeen kasvi voi aloittaa yhteyttämisen sirkkalehden tultua esiin itutupesta. Tähän saakka kasvi käyttää siemenen omia energiavarastoja. Pienten ja surkastuneiden siemenien itämisprosessi voi olla hidas sekä itutupen ja sirkkajuuren kasvu voi olla viallista. Surkastuneilla siemenillä on pienet energiavarastot ja riski niiden kautta leviäville kasvitaudeille on suuri. Lajittelun avulla siemenerästä saadaan pois pienet ja vieraat siemenet. Tasakokoisella siemenellä perustettu kasvusto kehittyy yhtäaikaisesti. Oikean kylvömäärän selvittämiseksi on itävyyden ohella syytä selvittää siemenen tuhannen siemenen paino.

oraspelto

Peittaus on olennainen osa kunnostusprosessia

Kun viljan siementen itäminen, orastuminen ja juuriston kasvu alkuvaiheessa turvataan, luodaan samalla vankka pohja sadonmuodostukselle. Huolellinen peittaustyö ja tehokas peittausaine ovat olennaisia osia tätä prosessia.

Oikein valittu peittausaine vaikuttaa laaja-alaisesti eri tauteihin. Esimerkiksi torjuttaessa ohran lentonokea pitää peittausaineen pystyä vaikuttamaan jyvän sisälle, jossa tauti majailee. Myös olosuhteet vaikuttavat vaadittuun tehoon. Viljapainotteisessa viljelykierrossa ja kevyempiä muokkaustapoja käytettäessä peittausaineen pitää omata vahva suoja maalevintäisiä tauteja vastaan.

Hankkijan käyttämistä peittausaineista Celest Trio tehoaa kaikkia viljan tärkeimpiä tauteja vastaan ja on tunnettu mm. tehostaan nokitauteja ja fusarium-punahometta vastaan. Uudempi Vibrance Star on yhtä laajatehoinen kuin Celest Trio, mutta luo lisäksi suojaavan vyöhykkeen juurten ympärille ja turvaa oraat erittäin hyvin maalevintäisiä tauteja vastaan. Lisäksi se tutkitusti vahvistaa juurten kehitystä alkukasvukaudella. Vibrance Star -peittausaineella on pohjavesirajoitus. Celest Triolla peitattuja siemeniä voi käyttää myös pohjavesialueella sijaitsevilla peltolohkoilla.

Sertifioidun siemenen mukana tulee takuu siemenen ja peittaustyön laadusta. Hankkijan siemenkeskuksilla peittaustyön laatua tarkkaillaan ja prosessia voidaan säätää tarpeen mukaan.

Ravinnepeittauksella paras mahdollinen lähtö kasvukauteen

Yksi osatekijä hyvässä kylvösiemenessä on sen riittävä hivenravinteiden saanti heti itämisen alkuvaiheessa. Itävällä siemenellä ei luontaisesti ole riittävästi hivenravinteita saatavilla, jolloin itämisprosessi ei ole optimaalinen. Oikeanlaisella hivenravinnepeittauksella tarve voidaan tyydyttää ja varmistaa kasville paras mahdollinen lähtö kasvukauteen.

Hivenravinnepeittaukseen on nyt saatavilla tarkoitukseen kehitetty uutuusvalmiste Ympact. Sitä saa tilapeittaukseen sekä valmiina Hankkijan sertifioidun ohran- ja vehnänsiemenen pinnassa. Ympact sisältää ainutlaatuisia molekyylikomplekseja, joihin on sidottu itämiselle tärkeimpiä ravinteita. Komplekseihin sidottuina ne ovat itävälle siemenelle erittäin helposti saatavilla.

Ympact vaikuttaa kasvissa monella tavalla. Se parantaa itämistä, tasaa ja nopeuttaa orastumista sekä tehostaa juuriston kehitystä. Erityisesti se parantaa juurikarvojen kehitystä. Juurikarvoilla on kasvissa erittäin tärkeä tehtävä, sillä kasvi ottaa maasta tarvitsemansa ravinteet sekä veden juurikarvojen avulla. Mitä enemmän juurikarvoja, sen tehokkaammin kasvi saa maasta tarvitsemansa. Ympact ei kuitenkaan korvaa kemiallista peittausta, koska sillä ei ole vaikutusta kasvitauteihin.

Hyvien biologisten ominaisuuksiensa lisäksi Ympact on erittäin käyttäjäystävällinen valmiste. Käyttömäärä on pieni 0,7 l/1000 kg siementä ja se toimii erinomaisesti erilaisilla tilapeittauslaitteilla. Ympact on helposti sekoitettavissa kaikkien kemiallisten peittausaineiden kanssa ja se on hyvin juokseva neste. Kemiallista peittausainetta yleensä laimennetaan vedellä ja Ympactia käytettäessä osa vedestä yksinkertaisesti korvataan Ympactilla. Ympact käsittely ei myöskään heikennä siemenen juoksevuutta kylvökoneessa edes kauralla.

Ympact-käsiteltyjen siementen oraita
Oikealla reunalla Ympact-käsiteltyjen siementen oraita, joilla on laajempi hiusjuuristo.

Miksi lajikkeen uusiminen on tärkeää?

Ympact ja juuristo
Ympact käsittely parantaa ja nopeuttaa juuriston kehitystä. Käsittelemätön vasemmalla ja Ympact oikealla.

Viljelyn kannattavuutta on hyvä tarkastella oman tilan kohdalla vuosittain. Eli miten käytetyt tuotantopanokset (eurot) palautuvat satona ja siitä saatavana satotuottona. Kasvinviljelyssä tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä on paljon, joista kaikkiin ei viljelijällä ole mahdollisuus vaikuttaa. Mutta paljon on viljelijän omissa käsissä, ja yhtenä tärkeänä tekijänä on valita lajike, joka pystyy antamaan kunnollisen vasteen käytetyille tuotantopanoksille.

Kasvinjalostus vie lajikkeistoa eteenpäin. Se on tuotekehitystä, siinä kuin esimerkiksi traktorien tuotekehitys. Seuraavaan malliin haetaan parempia ominaisuuksia. Uusia lajikkeita jalostettaessa haetaan lisää sadontuottokykyä sekä parannusta viljelyominaisuuksiin ja sadon laatuominaisuuksiin. Sato on helppo esimerkki tapahtuneesta parannuksesta. Keskimäärin satotaso on noussut yhden prosentin vuodessa. Viidessä vuodessa tämä tarkoittaa jo yli viiden prosentin nousua, eli keskimäärin 200-300 kilon sadonlisää hehtaarilta. Eli tämän hetken hintatasolla karkeasti 50 euron lisätuottoa.

Kasvinjalostus on pitkäjänteistä työtä, ja pikavoittoja siinä ei ole tarjolla. Välillä kehitys on hitaampaa, ja toisina vuosina askeleet eteenpäin ovat isompia. Kuitenkin vuosi vuodelta mennään asiassa eteenpäin, ja ominaisuudet lajikkeessa kehittyvät. Jos viljelyssäsi on muutaman vuoden vanha lajike, tutustu tämän hetken valikoimaan, löytyisikö sinulle parempi vaihtoehto viljelyyn? Jos viljelyssä on vielä vanhempi lajike, vaihda se ehdottomasti, jotta saat kylvöön lajikkeen, jolla viljely on kannattavampaa.

teksti: Juho Lassi ja Tuomas Uusitalo, Hankkija Oy; Antti Jaakkola, Syngenta; Aki Niemelä, Corteva