Ohran kasvitautisuojauksen paras aika on lippulehtivaihe

Kasvitautien torjunta tehdään, koska tavoite on pitää ohran kasvionosat vihreinä ja yhteyttävinä mahdollisimman pitkään. Jos kasvitauti pääsee leviämään ohran lehdillä, korressa, jyvissä tai vihneissä, satovaikutus voi olla todella suuri. Milloin ruiskutus olisi parasta tehdä?

Vaihtoehtoja on kaksi

Jaettu kasvitautien torjunta on paikallaan, jos tautipaine on kova jo alkukasvukaudesta ja ohraa on usein viljelyksessä samoilla pelloilla. Jaetussa torjunnassa rikkaruiskutuksen yhteyteen lisätään triatsoliseosta, esimerkiksi Folicur Xpert. Jatkossa tähän tarkoitukseen sopii erinomaisesti uusi Input-valmiste, jossa on triatsolin lisäksi morfoliinien ryhmään kuuluvaa spiroksamiiniä. Ensimmäisellä kasvitautisuojauksella estetään verkko-, lehtilaikku- ja rengaslaikun leviäminen pensomisvaiheessa sekä korrenkasvun alussa. Lippulehden tultua esiin tehdään toinen suojauskäsittely. Lippulehtivaiheen jälkeen Suomessa on suurin riski ohran tautien leviämiselle ilmateitse. Lippulehtiruiskutuksessa käytetään ohralle räätälöityä Propulse FX- tai Elatus Era – tuotetta.

Yksi suojakäsittely lippulehtivaiheessa sopii, jos tautipaine on pienempi alkukasvukaudesta, kylvösiemen on sertifoitu ja peitattu ja viljelykierto on monipuolinen. Kymmenen vuoden torjunta-ainekokeet Suomessa osoittavat, että yleensä lippulehtiruiskutus on paras ajankohta ohran tautien torjunnassa. Jos ruiskutus tehdään vain korrenkasvun alussa, kovemmassa tautipaineessa teho heikkenee liian aikaisin kaikilla tuotteilla. Tämä koskee myös uusia SDHI-seoksia. Tämä on osoitettu useissa eri koesarjoissa, esimerkiksi viime vuoden ohrakokeessa Västankvarnissa.

Matalassa tautipaineessa ja aikaisilla ohrilla aikaistettu ruiskutus voi olla joskus kompromissiratkaisu, jos esimerkiksi tilan muiden töiden vuoksi suojausta ei ehditä tekemään lippulehtivaiheessa. Erityisesti myöhäisillä ja korkeamman satopotentiaalin omaavilla ohralajikkeilla emme suosittele aikaistettua suojakäsittelyä ainoana tautientorjunnan toimenpiteenä. Verkkolaikun tai ruosteiden levitessä heinäkuussa, ei parhaidenkaan aineiden tehot kestä ja sadonmenetys on suuri.

Yhteenveto ohran kasvitautien torjunta-ohjeeksi:

+ Suunnittele etukäteen jaettu tautien torjunta, jos edellisinä vuosina lohkoilla on ollut ohraa, käytät peittaamatonta kylvösiementä, maan pinnassa on kasvijätettä ja kylvössä on myöhäinen, korkean satopotentiaalin lajike. Muussa tapauksessa seuraa alkukasvukauden olosuhteita ja kasvuston kehitystä. Lisää tarvittaessa rikkaruiskutuksen yhteyteen Folicur Xpert. Jos ensimmäiseen käsittelyyn lisätään vielä Amistar 0,3 l, saadaan strobiluriinien kasvua vahvistavista ominaisuuksista hyötyä, erityisesti kasvuolosuhteiden ollessa kuivat tai kuumat.

+ Älä koskaan käytä SDHI-tehoainetta vain strobiluriini tehoaineen kanssa! Verkkolaikkuun kehittyy verrattain nopeasti resistenssiä SDHI-aineita vastaan. Tämä on jo iso ongelma Keski-Euroopassa. Suomen ohravaltaisessa viljelyssä on erittäin tärkeää, että saamme säilytetty kaikkien tehoaineryhmien hyvän tehon verkkolaikkua vastaan.

+ Huomioi, että käyttämäsi seosvalmisteen tehoaineet myös tehoavat ohran verkkolaikkua vastaan. Markkinoiden kaikki triatsoli-tehoaineet eivät ole vahvoja ohran verkkolaikkua vastaan.

 

Ohran alimmat lehdet on täysin verkkolaikun runtelemat. Jos suojakäsittely tehdään vain yhden kerran korrenkasvun alussa, ´tavallisena´ kasvukautena minkään tuotteen teho ei riitä kasvukauden loppuun. Kuva: NSL koe, Inkoo.

Propulse FX -tuotteella tehty käsittely varhaisessa lippulehtivaiheessa riitti pitämään kasvuston vihreänä ja yhteyttävänä. Kuva NSL koe, Inkoo.