Ohran lannoitus

Ohran juuristo on muita viljoja pienempi, siksi sen lannoitus on vaativampaa kuin muiden viljojen. Lannoituksen suunnittelussa tulee kiinnittää huomio oikean lannoitelajin valintaan. Lohkon fosfori ja kaliumtilan mukaan valittu YaraMila -lannoite turvaa ohran tasapainoisen ravinteiden saannin. Ohran 5000 kg (12 % valkuaista) jyväsadossa poistuu 96 kg typpeä, 18 kg fosforia ja 27 kg kaliumia. Tämän lisäksi vilja tarvitsee ravinteita olkisadon kehitykseen.

Ohran käyttötarkoitus vaikuttaa lannoitusmäärään ja lannoitustapaan

Satoisien rehuohrien typpitarve riippuu lohkon satotasosta. Oikeaa typpimäärää voi arvioida edellisen vuoden sadon valkuaistasosta. Jos valkuainen on alle 12 % niin lannoitusta kannattaa lisätä ja vastaavasti jos se on yli 14 % tai on ollut lakoutumista, typen määrää kannattaa tarkentaa esimerkiksi jakamalla lannoitus.

Mallasohrien lannoitusta pitää lisätä aiemmin totutusta, kun viljelyssä on uudentyyppinen korkeasatoinen lajike. Niillä on riskinä, että valkuainen jää alle 9,5 %, eivätkä mallasohran laatukriteerit täyty. Hyvinä kasvukausina mallasohra tarvitsee lisälannoituksen typellä ja rikillä korrenkasvun aikaan.

Tärkkelysohran valkuainen ei saa nousta yli 12 %, koska silloin tärkkelyksen määrä vähenee. Kertalannoitus on hyvä vaihtoehto tärkkelysohran viljelyyn. Riittävä lannoitemäärä varmistaa hyvän sadon.

 
Rehuohra ja mallasohra
Kylvölannoitus , YaraMila 80-120 kg typpeä Lisälannoitus, YaraBela 20-40 kg typpeä Kasvuvaihe 30-32
Valkuaisen nostoon kasvuvaihe 55-59
Tärkkelysohra
Kylvölannoitus, YaraMila 80-130 kg typpeä
Kasvisuojeluruiskutuksiin YaraVita Gramitrel -lehtilannoite
 

Rikin käyttömäärä ja hivenravinteiden tarve on syytä varmistaa viljavuustutkimuksesta. Yhdenkin ravinteen niukkuus heikentää satoa ja muiden ravinteiden hyödyntämistä.

Ympäristökorvaukseen sitoutuneen viljelijän on huomioitava ravinteiden käytön rajoitukset lohkokohtaisesti.