Ota täysi hyöty viherrysvaikutuksesta

vilja

Amistar on edelleen hyvin toimiva valmiste viljan tautitorjuntaan. Suomessa ei strobi-valmisteisiin liittyvä resistenssiongelma ole sillä tavalla laajaa kuin muualla Euroopassa syysvehnällä. Syynä parempaan tilanteeseen meillä on runsas kevätviljojen viljely ja että ruiskutuskertoja on vähemmän.

Uudet SDHI-valmisteet (Elatus Era) ovat teholtaan strobi-valmisteita parempia, mutta niillä ei ole ns. viherrysvaikutusta. Sen takia ne sopivat parhaiten lippulehti- ja tähkävaiheen käsittelyihin.

Amistarin viherrysvaikutusta ja tautitehoa voi käyttää hyväksi viljalla sen korrenkasvun aikaan. Silloin kasvuston lehtimassa ja yhteyttämisvoima kehittyvät vauhdilla ja kasvit varastoivat yhteyttämistuotteita myöhemmin tähkään kuljetettavaksi. Kasvustoon iskevät taudit tuhoavat viljan satopotentiaalia.

Amistar on systeeminen aine. Se liikkuu kasvissa sen sisällä sekä pintaa myöten, joten se suojaa myös uutta kasvua. T1-vaiheen käsittely antaa suojan lippulehtiasteelle asti. Mikäli kasvustossa on jo T1-vaiheessa merkkejä taudeista, kannattaa seokseen lisätä esim. Folicur Xpert -valmistetta.

Vehnän lehtilaikkua (DTR) ja ohran verkkolaikkua voi näkyä jo T1-vaiheessa.

Amistar soveltuu hyvin viljan T1-vaiheen käsittelyyn

  • Tehoaa laajasti viljan tauteihin
  • Antaa pitkäaikaisen suojan tauteja vastaan
  • Suojaa uutta kasvua, mutta suojaa myös vanhat kasvinosat tauteja vastaan
  • Suojaa kasvia stressitekijöitä vastaan
  • Estää ennenaikaista ränsistymistä
Amistar toimii kasvissa antioksidanttina.

Tankkiseos ohran ja kevätvehnän T1-vaiheeseen

Amistar 0,3-0,4 l + (Folicur Xpert 0,25 l) + Moddus + rikkakasviaine (esim. Pixxaro Premium, Biathlon 4D) + YaraVita Mantrac Pro (tai Gramitrel). Tautisuojaa jatketaan T2/T3 -vaiheessa Elatus Eralla.

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä. Huomioi kaikki varoituslausekkeet ja –merkit.


Arto Markkula, Syngenta Nordics A/S