Panostaminen rehuviljan viljelyyn sikataloudessa kannattaa

Kesällä 2017 Sauvon havaintokaistoilla selvitettiin, miten rehuviljantuotantoon sikataloudessa tulisi panostaa, kun lannoitteena käytetään lietelantaa. Tilalla tuotetun rehuviljan laadulla on merkittävä vaikutus ruokintaratkaisuun ja sen kustannukseen. Hyvällä viljalla sika kasvaa nopeammin ja tuottaa parempaa lihaa.

Tautientorjunta pitää kasvin terveenä ja lisää satoa, jolloin ravinteita kuluu enemmän sadon ja laadun muodostumiseen. Rehuviljan raakavalkuaisen hyvä tavoitearvo on vähintään 11 %.

Kuva 1. Ohran keskisadot ja laatutulokset.
 

Pro-koeasetelmassa ravinteiden määrä ylitti ympäristökorvaukset ehdot. Riittävä ravinteiden saanti lisää satoa ja parantaa sadon laatua, jolloin rehuviljantuotantoon tarvittava peltoala pienenee. Alla on laskelma, kuinka paljon eri koeasetelmilla peltoa tarvitaan 1 000 lihasian ruokintaan.

 
Kuva 2. Pellontarve rehuviljan tuotantoon.
 

Kaistojen viljan tautiaineena käytettiin Elatus EraTM, joka odottaa rekisteröintiä.