Ruiskutusveden laatuun kannattaa panostaa

Kasvinsuojelutoimenpiteillä on suuri vaikutus viljojen ja nurmikasvustojen kasvuolosuhteisiin sekä sadon muodostukseen. Yleensä huolehditaan hyvin oikea-aikaisista ja optimaalisin määrin tehdyistä kasvuston ruiskutuksista kasvitauteja ja rikkakasveja vastaan. Ruiskutuksia tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota ruiskutusveden laatuun, sillä veden pH sekä kovuus voivat vaikuttaa merkittävästi kasvinsuojeluaineiden tehoon.

Kaikki kasvinsuojeluaineet alkavat hajota, kun ne sekoitetaan veden kanssa. Hajoamisprosessissa aineiden sisältämä tehoaineen määrä ja teho pienenevät siihen saakka, kunnes aine on kuivunut käsitellyn kasvuston lehdille. Osa kasvinsuojeluaineista reagoi herkemmin korkeaan veden (>7) pH:hon, mikä edistää nopeaa tehoaineiden hajoamista. Varsinkin pyretroidit, dimetoaatti, fenmedifaami ja Bacillus Thuringiensis ovat tehoaineita, jotka hajoavat nopeasti veden pH:n ollessa korkea. Esimerkiksi fenmedifaamin puolittumisaika on ainoastaan 10 minuuttia veden pH:n ollessa 9. Tämä tarkoittaa sitä, että 10 minuutissa on hävinnyt puolet tehoaineen määrästä!

Veden kovuus vähentää myös tehoaineiden tehoa aineesta ja olosuhteista riippuen 10–30 %. Erityisen herkkiä veden kovuudelle ovat glyfosaatti, ”DIM” it (esim. kletodiimi), fenoksihapot ja sulfonyyliureat.

Suurimmalle osalle kasvinsuojeluaineista optimaalinen ruiskutusveden pH on 5-7. Hankkijan Balance on ruiskutusveden parannusaine, joka pehmentää veden ja laskee pH:n optimaaliselle tasolle (pH 5). Käyttämällä Hankkijan Balancea varmistat tehoaineiden säilymisen siihen saakka, kunnes ruiskutus on saatu tehtyä ja kaikki tehot on saatu irti kasvinsuojeluaineista. Veden laatua parantava aine lisätään vettä puolillaan olevaan tankkiin. Sitten käynnistetään sekoitus. Annostele kasvinsuojeluaineet ohjeiden mukaisesti ja lisää loput vedestä.

Hankkijan Balance käyttömäärät

Veden kovuus Hankkijan Balance käyttömäärä
> 0,7 mmol/l 0,10 %
> 1,2 mmol/l 0,15 %
> 2,5 mmol/l 0,20 %
> 3,7 mmol/l 0,25 %