Sibelius-kevätvehnä tuotti laadukkaan sadon

Kevätvehnä Sibelius

Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla oli Kasvuohjelmakokeessa viime kesänä Sibelius- kevätvehnä. Lannoitusporraskokeessa testattiin lajikkeen sadontuottokykyä, jotta nähdään sen satopotentiaali ja valkuaistaso eri typpitasoilla. Lannoitteena kokeessa käytettiin viljoille soveltuvaa YaraMila Y 10 ja YaraBela Axania.

Kasvukausien väliset erot paljastuvat, kun kokeet toistetaan useampana vuotena. Sibelius kasvoi kahdessa kokeessa ja tulokset antavat hyvää suuntaa parhaaseen lannoitukseen. Molemmissa kokeissa 120 typpikilolla YaraMila Y 10 saatiin 4 500 kilon sato myllylaatuista vehnää.

Kuivasta kasvukaudesta huolimatta, tehdyllä 40 typpikilon lisälannoituksella korrenkasvuvaiheessa saatiin 440 kilon sadonlisä/ha. Tämän hetken vehnän hinnalla 215 €/t lisälannoituksesta sai 54 euron lisätuoton hehtaarille, kun lannoitteen hinta on vähennetty tulosta.

Monipuolisen kylvölannoituksen lisäksi myllyvehnän lisälannoitus on kannattavaa. Paremman sadon lisäksi useana kasvukautena myös valkuaistaso nousee leipäviljalta vaadittavalle tasolle. Kasvitautien torjunta tarvitaan aina turvaamaan tehokas ravinteiden käyttö.

Viljojen lisälannoitus nostaa satoa, kun se tehdään korrenkasvuvaiheessa ja valkuainen nousee, kun lisätyppeä annetaan tähkälletulon jälkeen. Lisätyppimäärän tulee olla yli 20 kg/ha, jotta saadaan selkeä valkuaisen nousu hyvässä kasvustossa.

 
Sibelius-kevätvehnän lannoitus
Sibelius oli kahdessa eri kokeessa Yara Kotkaniemessä. Lisälannoitus paransi satoa ja kannattavuutta.
 

Teksti: Anne Kerminen, Yara Suomi Oy