Syysrukiin lannoitus

Syysruis tarvitsee kaikkia ravinteita pensoakseen ja kehittyäkseen syksyllä riittävän vahvaksi talven varalle. Kylvölannoituksessa on annettava riittävästi fosforia ja kaliumia lohkon viljavuustila huomioiden.

 

Syyslannoitus

Fosfori huononlainen välttävä tyydyttävä hyvä
30 kg N YaraMila Y 6 YaraMila Y 6 YaraMila Y 6 YaraMila Y 3
kg/ha 176 176 176 130
 

Kevätlannoitus

Syysrukiin 6000 kg (11 % valkuaista ) jyväsadossa poistuu 106 kg typpeä, 21 kg fosforia ja 27 kg kaliumia. Tämän lisäksi vilja tarvitsee ravinteita olkisadon kehitykseen. Pellon viljavuus säilyy, kun lannoituksessa korvataan vähintään sadon mukana poistuvat ravinteet. Käytännössä pidemmällä aikavälillä pitää korvata myös maahan sitoutuvien ja huuhtoutuvien ravinteiden osuus.

 

Satotaso 3000-4000 kg/ha

Uudet ruislajikkeet ovat hyvin satoisia ja niihin kannattaa panostaa. Kevään ensimmäinen lannoitus pitää tehdä mahdollisimman aikaisin, jotta voidaan hyödyntää alkukevään kasvupäivät ja tehostaa pensomista. Mikäli syksyn fosfori- ja kaliumlannoitus ei riitä odotettavissa olevalle satotasolle, tulee ensimmäisessä kevätlannoituksessa käyttää moniravinteista YaraMila -lannoitetta.

 
Kevätlannoitus YaraMila tai YaraBela Suomensalpietari 100-120 kg typpeä Kertalannoitus aikaisin
 

Satotaso yli 4000 kg/ha

Korkean satotason omaaville lajikkeille kasvukaudella lannoitus kannattaa antaa jaettuna kahteen osaan. Kevätlannoituksessa käytetään YaraMila lannoitetta, jotta kasvi saa tarvitsemansa fosforin ja kaliumin. Lisälannoitus tehdään korrenkasvun alussa satotason varmistamiseksi . Tarkin lannoitus Yara N-Sensorilla.

Rikin käyttömäärä ja hivenravinteiden tarve on syytä varmistaa viljavuustutkimuksesta. Yhdenkin ravinteen niukkuus heikentää satoa ja muiden ravinteiden hyödyntämistä.

 
Kevätlannoitus YaraMila tai YaraBela Suomensalpietari 100 kg typpeä Aikaisin keväällä
Lisälannoitus YaraBela Suomensalpietari 20-45 kg typpeä Kasvuvaihe 30-32 (sato),
Kasvisuojeluruiskutuksiin YaraVita Gramitrel -lehtilannoite
 

Ympäristökorvaukseen sitoutuneen viljelijän on huomioitava ravinteiden käytön rajoitukset lohkokohtaisesti.