Syysvehnän lannoitus

Syysvehnä tarvitsee kaikkia ravinteita kehittyäkseen syksyllä riittävän vahvaksi talven varalle. Kylvölannoituksessa on annettava riittävästi fosforia ja kaliumia ottaen huomioon lohkon viljavuustila.

Syyslannoitus

Fosfori huononlainen välttävä tyydyttävä hyvä
30 kg N YaraMila Y 6 YaraMila Y 6 YaraMila Y 6 YaraMila Y 3
kg/ha 176 176 176 130

Syysvehnän 6000 kg (12 % valkuaista ) jyväsadossa poistuu 126 kg typpeä, 21 kg fosforia ja 27 kg kaliumia. Tämän lisäksi vilja tarvitsee ravinteita olkisadon kehitykseen. Pellon viljavuus säilyy, kun lannoituksessa korvataan vähintään sadon mukana poistuvat ravinteet. Käytännössä pidemmällä aikavälillä pitää korvata myös maahan sitoutuvien ja huuhtoutuvien ravinteiden osuus.


Satotaso 4000-5000 kg

Syysvehnien lannoitus satovuonna kannattaa jakaa. Kevään ensimmäinen lannoitus pitää tehdä mahdollisimman aikaisin, jotta voidaan hyödyntää alkukevään kasvupäivät ja tehostaa pensomista. Mikäli syksyn fosfori- ja kaliumlannoitus ei riitä odotettavissa olevalle satotasolle, tulee ensimmäisessä kevätlannoituksessa käyttää moniravinteista YaraMila -lannoitetta.

 
Kevätlannoitus YaraMila tai YaraBela Suomensalpietar 100 kg typpeä
Lisälannoitus YaraBela Axan tai Sulfan Yara Typpiliuos 390 20-40 kg typpeä 10-20 kg typpeä Kasvuvaihe 30-32 (sato), Kasvuvaihe 59 (valkuainen)Kasvisuojeluruiskutuksiin YaraVita Gramitrel -lehtilannoite
Kasvisuojeluruiskutuksiin YaraVita Gramitrel -lehtilannoite
 

Satotaso yli 5000 kg/ha
Korkean satotason omaaville lajikkeille kasvukaudella lannoitus kannattaa antaa jaettuna kahteen tai kolmeen osaan. Kevätlannoituksessa käytetään YaraMila lannoitetta, jotta kasvi saa tarvitsemansa fosforin ja kaliumin. Käytettäessä yli 150 kg typpeä/ha kannattaa lannoitus jakaa kolmen osaan. Ensimmäinen lisälannoitus tehdään korrenkasvun alussa satotason varmistamiseksi ja toinen tähkälletulon jälkeen, viimeistään maitotuleentumisasteella. Tarkin lannoitus saadaan Yara N-Sensorilla.

Rikin käyttömäärä ja hivenravinteiden tarve on syytä varmistaa viljavuustutkimuksesta. Yhdenkin ravinteen niukkuus heikentää satoa ja muiden ravinteiden hyödyntämistä.

 
Kevätlannoitus YaraMila tai YaraBela Suomensalpietari 100 kg typpeä
1. lisälannoitus YaraBela Axan tai Sulfan 20-40 kg typpeä Kasvuvaihe 30-32 (sato)
2. lisälannoitus YaraBela Axan tai Sulfan 20-45 kg typpeä 52-59 (valkuainen)
Yara Typpiliuos 390 10-20 kg typpeä
Kasvisuojeluruiskutuksiin YaraVita Gramitrel -lehtilannoite

Ympäristökorvaukseen sitoutuneen viljelijän on huomioitava ravinteiden käytön rajoitukset lohkokohtaisesti.