Tee viljan typpilannoitus tehokkaasti ja kestävästi Vixeranilla

Vixeran lisätyppi viljakasvustossa.

Typpi on välttämätöntä kaikille kasveille niiden kasvun ja sadontuotannon kannalta. On kuitenkin monia tilanteita, joissa typen saatavuus ei ole riittävä tai optimaalinen kasville. Vixeran sitoo typpeä ilmasta ja typpi päätyy kasvin käyttöön lehtien ja juurten kautta. Vixeran sopii käytettäväksi viljalle ja nurmelle sekä perinteisessä, että luomutuotannossa.

Vixeran levitetään viljakasvustoon kasvinsuojeluruiskulla. Paras hetki ruiskutukseen on viljan rikkakasviruiskutuksen yhteydessä. Tankkiseosten mahdollisuudet ovat laajat ja lähes kaikki yleisimmät rikkakasviaineet, tautiaineet ja kasvunsääteistä esim. Moddus-valmisteet sopivat samaan tankkiseokseen. Ruiskutukset voidaan tehdä rikkakasvientorjunnan ehdoilla ja erillistä ajokertaa ei tarvita. Alhaisen PH:n omaavien tuotteiden esim. osa lehtilannoitteista käyttöä samassa tankkiseoksessa tulee välttää. Myös kuparia tai sinkkiä sisältävien lehtilannoitteiden käyttöä samassa tankkiseoksessa suositellaan välttämään toistaiseksi.

Vixeranin typensidonta perustuu Azotobacter salinestris -bakteeriin (kanta CT9690). Koska typensidonta tapahtuu biologisen prosessin kautta, tulee typpeä viljakasvin käyttöön hitaammin, mutta tasaisesti. Mitä aiemmin Vixeran saadaan ruiskutettua kasvustoon, sitä pidempi aika bakteerilla on vaikuttaa sitoa typpeä viljan käyttöön. Tuote varmistaa tehokkaalla ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla typen saannin viljelykasvin hyväksi.

Miten Vixeran kannattaa ottaa osaksi omaa lannoitusstrategiaa?

Vaihtoehto 1: Vixeran tuo lisää typpeä maksimitason typpilannoituksen päälle. Parantaa laatua ja satoa.


Hyvissä olosuhteissa kasvusto tuottaa korkean sadon ja vilja tarvitsisi vielä enemmän typpeä, mutta lannoitusrajat tulevat vastaan. Yleisin seuraus on suuri sato, mutta alhainen valkuais-%, jolloin vilja ei täytä myllylaadun raja-arvoa. Vixeranin sitomaa typpeä ei lasketa mukaan ympäristötuen lannoitusrajoihin. Paikallisissa viljelykokeissa Vixeranin avulla on parhaimmillaan saatu jopa 30 kg/ha lisätyppeä viljan käyttöön. Tämä lisätyppi parantaa viljan laatua ja satoa.

Vaihtoehto 2: Kun lannoitus hoidetaan lannan kanssa, Vixeran hoitaa alkukasvukauden typpihuollon.


Kotieläintiloilla ja usein myös niiden naapuritiloilla lannoitus hoidetaan eläinten lannan avulla. Lannan sisältämä typpi vapautuu viljan (tai nurmen) käyttöön vasta myöhemmin kasvukaudella. Vixeranin sisältämä bakteeri aloittaa typensidonnan kasvin hyväksi jo 3 vrk kuluessa ruiskutuksesta. Se toimii myös viileässä lämpötilassa +5C alkaen ja saavuttaa täydentehon, kun lämpötila kohoaa yli +10 C. Vixeran tarjoaa kasville typpeä alkukasvukauden ajan, siihen asti kunnes lannan sisältämä typpi alkaa vapautua kasvin käytettäväksi.

Vaihtoehto 3: Korrenkasvun aikainen lisätyppilannoitus myös kuivissa olosuhteissa


Pintalevityksenä annettava raemainen lisälannoitus vaatii kosteutta ja sadetta, että se liukenee maahan ja viljelykasvin käytettäväksi. Vixeran sen sijaan levitetään kasvinsuojeluruiskulla suoraan lehdille. Jos kasvin juuristolla on kosteutta käyttävissä, on kasvu yleensä normaalia ja typpeä tarvitaan. Vixeran aloittaa typensidonnan viljan hyväksi muutamassa päivässä ruiskutuksesta.

Vixeranilla ohralle lisätyppeä 30 Kg/ha.
Vuonna 2023 Vixeran antoi kuvan lohkolla ohralle lisätyppeä 30 Kg/ha.
 
Vixean, satoa ilmasta - ilmasta satoa

Antti Jaakkola
Syngenta Nordics A/S