Tiedätkö kylvösiemenen DON-arvon?

Hankkijan sertifioitu siemen on aina DON-testattu

Suomessa yleisin viljoissa esiintyvä hometoksiini on deoksinivalenoli (DON). Liian suurina annostuksina sen on todettu vaikuttavan eläinten ja ihmisten terveyteen. Varsinkin yksimahaisilla eläimillä hometoksiinit ovat haitallisempia kuin märehtijöillä. Märehtijöiden pötsimikrobit hajottavat osan homemyrkyistä ja näin niiden vaikutus ei välttämättä ole yhtä suuri kuin yksimahaisilla. Sioilla ja siipikarjalla hometoksiini vaikuttaa mm. vastustuskykyyn, rehun sulamiseen ja heikentää kasvua. Porsailla se vaikuttaa myös ihon terveyteen. Ihmisen terveydelle hometoksiini voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia tai akuutteja myrkytystapauksia.

Viljojen hometoksiinipitoisuus vaikuttaa siemenen itävyyteen. Korkean hometoksiinipitoisuuden viljaa ei suositella käytettävän kylvösiemenenä. Vaarana on, että hometoksiiniongelma siirtyy kylvösiemenen kautta ensi kesän satoon. Tehokas peittaus voi parantaa korkean hometoksiinipitoisen viljan itämistä. Paras vaihtoehto kevään kylvöille on sertifioitu siemen.

Viljan hometoksiinien esiintymät vaihtelevat Suomessa vuosittain ja alueellisesti. Alueellisia eroja selittävät viljeltävät lajikkeet, siementen peittaus sekä sertifioidun siemenen käyttö. Myös sääolosuhteet ja viljelykäytännöt vaihtelevat alueittain, mikä vaikuttaa suurelta osin homeiden esiintymiseen kasvustossa. Viime vuosina hometoksiineja on esiintynyt eniten kauralla.

Jokaisesta Hankkijalle ostetusta viljasta sekä siementuottajien toimittamista siemenviljasta testataan DON-toksiinipitoisuudet. Hankkijalla siemeneksi kunnostetaan vain viljaa, joka DON-pitoisuuden puolesta kävisi myös rehuksi. Hankkijan rehuteollisuudessa tuotetaan korkealaatuisia rehuja, joiden soveltuvuus DON-pitoisuuden suhteen on varmistettu.

Hankkijan siementuotannossa sertifioitua siementä valmistetaan viljasta, jonka DON-pitoisuus on testattu. DON-testauksella varmistetaan, ettei sertifioidun siemenen tuotantoon tule itävyydeltään heikkoja eriä. Laadukkaan kylvösiemenen lisäksi on huolehdittava riittävistä toimenpiteistä, joilla estetään hometoksiinien muodostuminen kasvustossa.