Yara STARTTI – typpeä sisältävä fosforilannoite kaikille kasveille

oraspelto auringossa
Yara STARTTI

Yara STARTTI (13-23-0) on uusi typpeä sisältävä fosforilannoite etenkin runsaampaa fosforilannoitusta tarvitseville lohkoille sadon varmistamiseen. Starttilannoitusta suositellaan erityisesti maille, joissa fosforia on niukasti tai fosforin käyttökelpoisuus on heikko.

Yara STARTTI soveltuu kaikille kasveille ja sen sisältämät ravinteet ovat erittäin nopeasti kasvin käytettävissä. Yara STARTTI on valmistettu Uudessakaupungissa Siilinjärven puhtaasta fosforista.

Fosforilannoitus vaikuttaa niin satotasoon kuin typenkäytön tehokkuuteenkin. Tyypillisesti koko kasvukaudelle suunniteltu fosforilannoitus annetaan kylvön yhteydessä, vaikka typpilannoitus jaettaisiinkin useampaan levityskertaan. Fosfori on tärkeäs­sä osassa tasapainoisessa lannoituksessa ja maan hyvän kasvukunnon ylläpidossa. Tasapainoisella lannoituksella tarkoitetaan kasvien tarpeisiin oikeiden ravinnesuhteiden varmistamista, jolloin viljelykasvit menestyvät erityisissä, pohjoisissa viljelyoloissamme. Samalla palautetaan maahan sadon mukana poistuvia ravinteita.

Etenkin keväällä lannoituksella on syytä varmistaa fosforin saatavuus juurten läheisyydessä. Maan lämpötila pysyy keväällä pitkään melko matalalla, mikä merkitsee myös maan fosforivarojen rajallista saatavuutta. Maan lämpötilan ollessa 13 astetta on fosforin saatavuus vain 32 % ja 16 asteen lämpötilassa vasta alle puolet fosforista on käytettävissä. Starttilannoituksella varmistetaan erityisesti kasvuston nopea ja riittävä fosforinsaanti sekä juuriston vahva alkukehitys.

Starttilannoituksella lisäsatoa kevätviljalla

Fosforin suhteellinen saatavuus maasta maanlämpötilan mukaan.
Fosforin suhteellinen saatavuus maasta maanlämpötilan mukaan.

Starttilannoitteen käyttö on sekä kylvölannoituksen että karjanlannan täydennykseen sopiva vaihtoehto, kun pellon fosforitila mahdollistaa sen. Käyttösuositus starttilannoitukseen on viljoilla ja öljykasveilla 40–60 kg/ha.

Starttilannoituksen tehosta on saatu selkeitä tuloksia kerranteellisissa ruutukokeissa Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla. Lisää satoa saatiin kevätohralla 843 kg/ha ja kevätvehnällä 662 kg/ha, kun YaraMila Y3 lannoitteen (140 kg N/ha) lisäksi käytettiin 60 kg/ha starttilannoitetta kylvön yhteydessä. Kevätvehnällä myös valkuaisprosentti pysyi samana satotason noustessa. Kuudenkymmenen kilon levitysmäärä Yara STARTTI -lannoitetta sisältää hieman vajaat 8 kg typpeä ja 14 kg fosforia. Kokonaisuudessaan fosforilannoitusmäärä YaraMila Y3:n ja starttilannoitteen yhdistelmänä oli 32 kg/ha. Koepaikalla viljavuusfosfori oli huononlainen ja käytössä oli fosforin satotasokorjaus. Korkeiden satojen mukana poistui 30–35 kg fosforia hehtaarilta. Ilman starttilannoitusta olisi kulutettu myös maan viljavuusfosforia, joka on tärkeässä osassa pellon sadontuottokyvyn kannalta.

Starttilannoituksen vaikutus kevätohran satoon
Kevätohran sato ja valkuainen, kun lannoituksessa käytettiin YaraMila Y3 (140 kg N/ha) tai YaraMila Y3 (140 kg N/ha) ja starttilannoitus 60 kg/ha.
Starttilannoituksen vaikutus kevätvehnän satoon
Kevätvehnän sato ja valkuainen, kun lannoituksessa käytettiin YaraMila Y3 (140 kg N/ha) tai YaraMila Y3 (140 kg N/ha) ja starttilannoitus 60 kg/ha.

Teksti: Anna-Kaisa Salovaara, kehityspäällikkö, YaraSuomi Oy
Kuvat: YaraSuomi Oy