Vastuullisuus Junkkarilla

Teksti: TONI RUOKOJA, toimitusjohtaja, Junkkari Oy

Vastuullisuus Junkkarilla

ISO OSA KONSERNIN TOIMINTAA on ohjaamoiden ja muoviosien sopimusvalmistus, jossa asiakasyritykset vaativat selkeitä toimia vastuullisuuden suhteen. Näitä ovat esimerkiksi konkreettiset päästötavoitteet ja tuotteiden kierrätettävyys. Täten järjestelmät ja tavoitteet tulevat osaksi Junkkarin arkea.
Meillä on käytössä järjestelmä, johon kuka tahansa voi ilmoittaa turvallisuushavainnoistaan, sekä anonyymi kanava mahdollisten rikkomusten raportointiin. Teemme vuosittain henkilöstökyselyn, jonka tuloksiin reagoimme. Uusimmissa tuloksissa henkilöstötyytyväisyys oli selkeästi noussut ja tammikuussa koossa oli jo yli 500 tapaturma-tonta päivää. Viimeisimpänä olemme ottaneet käyttöön työsuhdepolkupyöräedun koko henkilöstöllemme.
Tavoitteemme on toiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten minimointi, mitä kohti työskente-lemme aktiivisesti. Olemme sitoutuneet Energiatehokkuus-sopimukseen ja vuoden 2022 alusta siirtyneet käyttämään vain tuulivoimalla tuotettua sähköä. Parannamme tehok-kuuttamme myös uusilla investoinneilla, kuten kesällä asennettavilla moderneilla raepuhaltamolla ja robottihit-sausasemalla.

Tuotteet ja tuotekehitys ovat keskeisessä roolissa vastuullisuudessa. Kylvölannoittimissa olemme kehittäneet modulaarisen malliston, jossa yhteisiä komponentteja hyödyntämällä voimme tehokkaasti rakentaa erilaisiin tarpeisiin sopivia koneita. Olemme panostaneet konei-demme kestävyyteen, huollettavuuteen ja jälkimarkkinoin-tiin, jotta niiden elinkaari pitenee. Olemme tuoneet markkinoille uusia konemalleja ja varusteita, joiden avulla asiakkaamme voivat tehostaa toimintaansa. Tehokkaat laikkahakkurimme ovat osa uusiutuvan bioenergian ketjua.
Me Junkkarilla haluamme kuunnella asiakkaitamme ja auttaa heitä menestymään, sekä olla osaltamme mukana tekemässä puhdasta, terveellistä ja turvallista tulevaisuutta.