Sorakäytävien hoito ja ylläpito

Hyvin hoidetut sorakäytävät viimeistelevät puutarhan tai piha-alueen ilmeen. Puhtaat sora-alueet korostavat istutusalueita, nostavat kauniisti esiin yksityiskohdat ja ohjaavat kulkua puutarhan eri osien välillä. Sorakäytävien hoito on yksinkertaista kun käytössä on hyvät työvälineet, ja huolehtii hoitotoimenpiteiden säännöllisyydestä. Säännöllinen hoito helpottaa käytävien kunnossapitoa huomattavasti.

Wolf-Garten työkalut sorakäytävien hoitoon
Sorakäytävien hoito sujuu mainiosti kolmen perustyökalun avulla. Heiluriharalla kitketään rikkakasvit ja möyhennetään sorakerros ilmavaksi, lehtiharavalla haravoidaan maatuva aines käytäviltä ja rautaharavalla viimeistellään käytävien pinnat tasaisiksi.

Aloita sorakäytävien hoito poistamalla rikkakasvit ja maatuva aines

Hoitotoimenpiteistä ensimmäinen on rikkakasvien kitkeminen. Monet rikkakasvit kasvavat nopeasti kesän lämmössä, ja tällöin kitkentä onkin ensiarvoisen tärkeää aloittaa jo kasvukauden alussa. Näin viheliäiset rikkakasvit eivät ehdi siementämään ja levittäytymään enempää sorapinnoille.

Sorakäytävien hoito, rikkakasvien kitkentä
Kitke irtonaiset rikkakasvit käsin pois.
Sorakäytävien hoito heiluriharan avulla
Tiivistyneestä maasta rikkakasvit voi poistaa heiluriharan avulla.

Heilurihara on oiva apuväline mikäli sora-alueet ovat jääneet vähemmälle huomiolle, murske on päässyt tiivistymään, ja rikkakasvillisuus on vallannut alaa. Reipas haraaminen irrottaa tehokkaasti suuremmankin määrän rikkakasvillisuutta soran pinnasta.



Haraamisen jälkeen sora-alueet on hyvä haravoida. Haravoinnin avulla soran pinnalta kerätään pois kaikki maatuva aines kuten esimerkiksi harauksessa irronneet rikkakasvit, tuulen tiputtamat puiden lehdet ja lakastuneet kukkaset. Tämä työvaihe on tärkeä siksi, ettei soran joukkoon muodostuisi humusta. Humuspitoisuuden kasvu ei ole toivottavaa, koska se nopeuttaa soran tiivistymistä ja antaa rikkakasveille paremmat olosuhteet rehottaa.

Sorakäytävien haravointi
Irtonainen aines, kuten puiden lehdet ja lakastuneet kukkaset kannattaa haravoidaan huolella pois sorakäytäviltä.
Sorakäytävien puhdistaminen maatuvasta aineksesta
Maatuva aines muodostaa ajanoloon sorakäytäville haitallista humusta, joka lisää sorakerroksen tiivistymistä, ja haitallisten rikkakasvien kasvua.

Kuohkeuta sorakäytävät heiluriharalla ilmaviksi

Kauniiden ja huollettujen sora-alueiden salaisuus piilee kuivassa ja ilmavassa sorakerroksessa, jossa rikkakasvit ja sammaleet eivät viihdy. Tiivistyneitä sora-alueita on vaikea pitää puhtaina, ja niiden hoitaminen on työlästä. Tiivistyneen soran kuohkeuttaminen on helppo tehdä esimerkiksi tähän tarkoitukseen soveltuvalla heiluriharalla. Heiluriharan kaksipuoleinen terä pureutuu hyvin tiivistyneeseenkin soraan, ja sen avulla voi möyhentää suuretkin sora-alueet ilmaviksi sekä kuohkeiksi. Sorakerros tulee möyhentää mahdollisimman syvältä, pelkkä pinnan rikkominen ei riitä. Mitä syvemmältä kiviaineksen saa liikkuvaksi ja ilmavaksi, sen parempaan lopputulokseen päästään. Pahasti tiivistyneet alueet on hyvä käydä läpi useampaankin kertaan. Jokaisen kuohkeuttamisen jälkeen sorapinnan annetaan kuivahtaa huolella. Tämä työvaihe onkin parasta tehdä kerran pari vuodessa, aurinkoisella poutasäällä.

Wolf-Garten heilurihara sorakäytävien hoitoon
Haravoinnin jälkeen vaihda kätevän pikakiinnittimen avulla heilurihara Wolf-Gartenin puuvarteen.
Sorakäytävien hoito heiluriharan avulla
Liikuta heiluriharaa voimallisesti, jotta sorakerros kuohkeutuu hyvin.

Viimeistele sorapinnat haravoimalla rautaharavalla

Sorakäytävien hoito rautaharavalla
Tasoita lopuksi irtonainen sorakerros rautaharavan avulla.

Viimeinen työvaihe on sorapintojen haravointi rautaharavalla. Harvapiikkinen rautaharava ei juurikaan kuljeta soraa, vaan päästää sen kulkemaan piikkiensä lävitse tasoittaen aiemmissa työvaiheissa syntyneet epätasaisuudet. Haravoidessa kannattaa käyttää samansuuntaisia ja pitkiä vetoja. Viimeistelty käytävä on pinnaltaan tasainen, ja murske ilmavaa.

Säännöllinen hoito helpottaa ylläpitoa

Kun sorakäytävien kunnostus on tehty kertaalleen, ei kannata unohtaa säännöllistä perushoitoa. Sorakäytävästä kannattaa pitää huolta tasaisin väliajoin, jotta se pysyy hyvänä ja kauniina mahdollisimman pitkään. Nähtyäsi kerran isomman vaivan, hoito on jatkossa helpompaa, eikä vaadi niin suuria kertaponnistuksia. Heti kun huomaat rikkakasvien ilmestyvän käytävälle, ne kannattaa nypätä pois ohikulkumatkalla, jottei ongelma lisäänny. Perusylläpitoon kannattaa myös panostaa esimerkiksi haravoimalla käytävät rautaharavalla kahden tai kolmen viikon välein. Tällöin sora pysyy ilmavana ja siistinä.

Sorakäytävien hoito rautaharavalla
Älä unohda käytävien säännöllistä ylläpitoa.