Taimitakuu

Puutarhamyymälämme antaa keväällä ostetuille puuvartisille taimille kasvuunlähtötakuun!

Takuu koskee kaikkia monivuotisia, puuvartisia taimia, joita on käsitelty myyjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Jos kasvuunlähtö epäonnistuu oikeista istutus- ja hoitotoimenpiteistä huolimatta, annamme uuden taimen menehtyneen tilalle. Jos samaa lajiketta ei ole saatavilla, voi ostaja saada korvauksen jollakin toisella hyväksymällään samanhintaisella taimella.
Kasvuunlähtötakuu on voimassa keväällä ostetuilla taimilla 15. kesäkuuta saakka. Tainta koskeva reklamaatio on tehtävä Hankkijaan ennen takuuajan päättymistä.
Säilytä ostokuitti ja taimen nimilappu.
Myyjällä ja/tai viljelijällä on oikeus suorittaa istutuskohteessa tarkastuskäynti tai vaatia, että taimi tuodaan takaisin tarkastusta varten. Älä nosta taimea maasta ennen kuin olet saanut toimintaohjeet Hankkijasta.

Takuu ei koske talven, tuhoeläinten, epäsuotuisan kasvupaikan tai muiden ulkopuolisten tekijöiden taimille aiheuttamia vahinkoja.

 

Taimien hoito-ohjeet

Huolehdi, että kasvi ei ole kuljetuksen aikana alttiina kuivattavalle ilmavirralle. Kasvit kestävät pitkäaikaistakin säilytystä, kunhan kastelet niitä.
Kasvualustan tulee olla rakenteeltaan, happamuudeltaan ja ravinteiltaan sopiva kullekin kasville. Astia- ja paakkutaimien paakkua ei saa rikkoa. Kiristävät siteet leikataan auki. Muoviset suojukset poistetaan.
Kastele kerralla 30–100 litraa neliömetrille ja pidä taukoa 3–7 päivää.

Kookkailla kasveilla, erityisesti hedelmä- ja koristepuilla on huolehdittava riittävästä tuennasta, koska tuulen aiheuttama kasvin heiluminen voi estää juurtumisen.


Syksyllä on huolehdittava, ettei juuristoalue jää painanteelle. Syksyn ja talven liika kosteus on tuhonnut vanhojakin istutuksia. Tee siis mieluummin pieni kumpare taimen juurelle, jotta ylimääräinen märkyys valuisi pois.

Kesällä ja syksyllä myytävät astiataimet ovat jo rehevässä kasvussa, niitä kasvuunlähtötakuu ei näin ollen koske.