Älykkään maatilan tuote- ja palvelukokonaisuudet

Hankkijan Älykäs maatila – Tuote- ja palvelukokonaisuudet

Alati kehittyvän teknologian myötä markkinoille tulee jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja. Valtava määrä tietoa, uudet termit ja uuden asian tuoman hyödyn selvittäminen tuovat haasteensa kärryillä pysymiseen. Tuomme järjestystä sekasortoon!

Oletko halunnut perehtyä täsmäviljelyn saloihin? Löytyykö pintalevittimestäsi, ruiskustasi, kylvölannoittimestasi tai muusta työkoneestasi määränsäätö- tai lohkoautomatiikka, onko puimurissasi tai ajosilppurissasi satokartoitus? Etsitkö parasta mahdollista sääolosuhdetta ja ajoitusta pellolla toimimiseen? Tiedätkö peltolohkojesi multavuuden ja ravinteiden tilanteen? Haluatko seurata tarkasti rehuruokinnan vaikutuksia eläinten hyvinvointiin ja kustannuksiin? Haluatko ottaa kaiken irti tulevasta ympäristötukiohjelmasta?

Hankkijan Älykkään maatilan tuote- ja palvelukokonaisuudet kokoavat yhteen eri liiketoimintojen osaamisen. Tuotantopanos-, kone- sekä rehukaupan osaajat yhdistävät voimansa tarjotakseen asiakkaiden päätöksenteon tueksi Hankkijan huippuosaamisen ja tietotaidon uusien menetelmien ja teknologioiden käyttöönottoon maatilalla. Älykkään maatilan alle sulautuu jo tutuiksi tulleiden sääasemapalvelun ja peltoskannauksen lisäksi paljon muuta. Älykäs maatila palvelee erilaisia maatiloja: viljan- tai nurmenviljelytila, nauta-, sika-, tai siipikarjatila – me olemme kumppanisi.

Palvelupaketit

Palvelupaketti sisältää tilakohtaisen kartoituksen ja suunnittelun maatilan kanssa, jossa luodaan polku tulevaisuuteen. Pyydämme esitietoina nykyisen tuotantosuunnan, konekannan sekä olemassa olevat ruokintaratkaisut.

Kartoituskeskustelun pohjalta muodostamme suunnitelman, jonka pohjalta maatilalla on kokonaiskäsitys tilalle soveltuvista uusista ratkaisuista. Konekannan ja tavoitteiden perusteella tehdään ehdotus investoinneista, joilla saat suurimman hyödyn myös uutta ympäristötukikautta silmällä pitäen.

 

Maatilan sääasema

Täysin itsenäinen ja helppokäyttöinen FieldSense-sääasema mittaa vallitsevat olosuhteet suoraan pelloiltasi. Sääasemaa voidaan käyttää viljelyn apuna kylvöstä kasvinsuojeluruiskutuksiin, aina puintiin saakka.

 

Peltoskannaus

Hankkijan peltoskannaus tuo uuden ulottuvuuden tarkastella peltolohkojen tilaa. Skannauksen avulla selvitetään maalajitteiden, multavuuden sekä ravinteiden vaihtelu peltolohkolla. Tulokset tulevat visuaalisina karttoina ja näiden pohjalta selvitetään mahdollisia kehityskohteita peltolohkolla.

 

Koneratkaisut

Oletko halunnut perehtyä täsmäviljelyn saloihin? Löytyykö pintalevittimestäsi, ruiskustasi, kylvölannoittimestasi tai muusta työkoneesta määränsäätö- tai lohkoautomatiikka? Entä onko puimurissasi tai ajosilppurissasi satokartoitus, jonka dataa hyödynnät lohkojen kasvukunnon parantamisessa?

Ota konekantasi ominaisuuksista kaikki irti!

 

Nurmenviljely

Nurmenviljelyssä hyödynnetään Hankkijan Älykkään maatilan agronomista osaamista koko ajan lisääntyvään maatalouskoneista saatavan datan analysointiin.

 

Kasvustosensorit

Maailman ensimmäinen kamerapohjainen kasvustosensori, Augmenta on kevään kuuma peruna älykkäässä viljelyssä. Täysin automaattinen järjestelmä ohjaa ruiskun tai pintalevittimen määränsäätöä ja lohkoautomatiikkaa kasvuston tilan mukaisesti. Augmenta on yhteensopiva ISOBUS-laitteiden kanssa, ja lisäksi sen voi jälkiasentaa määränsäädöllä varustettuihin työkoneisiin. Pilvipalvelun kautta hallinnoit ja tarkastelet peltolohkojesi tilaa skannauksen jälkeen, ja saat lisäksi suoraa tietoa tuotantopanossäästöistä.

 

Ruokintaratkaisut

Ruokinnan automatisointi ja jatkuvasti kehittyvät täsmäratkaisut ovat tämän ja huomisen päivän puheenaiheita niin pellolla kuin navetassa. Arkisesta toiminnasta tallentuu jatkuvasti valtava määrä dataa, joka tulee osata hyödyntää paremmin tilojen johtamisessa.

 

Teksti: Teemu Helkala ja Samu Vuorela