Nurmenviljely

Nurmenviljelyssä hyödynnetään Hankkijan Älykkään maatilan agronomista osaamista koko ajan lisääntyvään maatalouskoneista saatavan datan analysointiin.

Hankkijan Älykäs maatila – Nurmenviljely

Peltoskannauksen avulla saadaan peltolohkojen kehityskohteet esiin.

Pioneer pienannostelijat tuovat uuden ulottuvuuden biologiseen säilöntään.

Nurmen satokartoituksen avulla nähdään peltojen sadontuottovaihtelut ja tiedon avulla voidaan lähteä etsimään ratkaisuja viljelyn kehittämiseen.

FieldSense -sääaseman avulla pääset seuraamaan kasvukauden olosuhteita nurmilohkoillasi entistä tarkemmin. Sääasemaa voidaan käyttää apuna lannoituksissa ja eri satojen korjuissa.

 
Tietoa nurmenviljelystä
Videot
Julkaisut