Ensilering av spannmål genom krossning eller som helsädsensilage

När det gäller skörd och ensilering finns det många tidtabeller att passa, och naturen ställer många randvillkor. På många gårdar är torkens kapacitet en begränsande faktor. Det finns ändå andra alternativ till spannmålstorkning, som ger mer spelrum till den brådskande skördetiden. Bekanta dig med alternativen och läs om en gård där helkornsensilering underlättade höstbrådskan för en potatisodlare. (Finska)

Vid krossensilering ensileras fuktig spannmål lufttätt efter krossning. För metoden behövs en kvarn för krossning av den fuktiga spannmålen. Vid helkornsensilering behövs mindre specialutristning i ensileringsskedet, och spannmålen kan krossas senare är man har tillgång till lämplig utrustning. Vid helkornsensilering baserar sig ensileringen på användning av ett starkt propionsyrabaserat ensileringsmedel.

Fodersäden som ensilerats med helkornsensileringsmetoden och Eastman Propcorn Plus såg frisk och fräsch ut.
Fodersäden som ensilerats med helkornsensileringsmetoden och Eastman Propcorn Plus såg frisk och fräsch ut.

Läs tipsen för lyckad krossensilering

Krossensilering är en populär metod på stora kreatursgårdar. Metoden passar bra i samband med blandfoderutfodring. Vid krossensilering hämmas förskämningsmikrobernas tillväxt med hjälp av lufttät inläggning, sänkning av fodrets pH sänks och med tillsats organiska syror. Metoden fungerar tack vare att dessa tre faktorer samverkar, dvs. alla tre behövs för att man ska få ett lyckat slutresultat.

När fukthalten är över 30 % pressas spannmålen lätt ihop och syret i massan förbrukas snabbt. Vid krossning av torrare spannmål blir en del syre kvar bland kärnorna vilket gör att spannmålen kan bli löst packad. Då är det extra viktigt att välja och dosera ensileringsmedlet rätt och sprida ensileringsmedlet jämnt och se till att fodret är absolut lufttätt inpackat för att man ska få ett lyckat slutresultat. Ett säkert ensileringsmedel för krossensilering är AIV Ässä Na, som fungerar inom ett brett fuktighetsspektrum.

Helkornsensilering passar i många situationer

Vid helkornsensilerng sprids ensileringsmedlet Eastman Propcorn Plus jämn i fodersäden. Doseringen är beroende av spannmålens fukthalt och ensileringstiden. Metoden kan användas för att konservera all spannmål på gården. Helkornsensilering kan användas också som en s.k. buffertmetod för att ge den huvudsakliga konserveringsmetoden mer flexibilitet, t.ex. genom att behandla en del av spannmålen med helkornsensilering. Ett annat sätt att ge spannmålstorkningen flexibilitet är att torka spannmålen till t.ex. 20 procents fukthalt och tillsätta Propcorn Plus-ensileringsmedel efter detta. Då fungerar fodersäden på samma sätt som torkad fodersäd i utfodringsanordningarna. På det här sättet får man ut spannmålen från torken betydligt snabbare.

Om spannmålsskördens och ensileringens flaskhals vid krossensilering är kvarnen, får man mer spelrum mellan tröskningen och krossningen genom att behandla spannmålslasset med Propcorn Plus-ensileringsmedel (6 l/t) genast efter tröskningen. Behandlingen stoppar varmgången i spannmålen och du får ca en vecka extra tid för krossningen. Läs mera om ämnet i Lukes publikation Rehuviljaa entistä edullisemmin på sida 51. (Finska)

Vid ensilering i tub kan man börja utfodra djuren med fodret genast, om den del av tuben som motsvarar en dryg månads förbrukning ensileras med Propcorn Plus i enlighet med doseringsanvisningarna för helkornsensilage.

 

Helkornsensilering underlättar tidspressen

Jordbrukaren Ville Sipilä använde sig första gången av helkornsensilering för ett år sen, när kombinationen av effektiv tröskentreprenad och liten torkkapacitet visade sig vara en svårlöslig ekvation. För att säkert lyckas läste Ville noga igenom anvisningarna om helkornsensilering innan han började. Eastman Propcorn -ensileringsmedlet doserades i spannmålen i elevatorskruven, varefter säden lagrades i en silo byggd av flyttbara betongblock. Ensileringen lyckades bra och på våren såldes den till en mjölkgård i grannskapet. Läs hela berättelsen och Villes tips här. (Finska)