Från stor förstaskörd till svår torka - hur göra i situationen?

Varje växtperiod för med sig nya slags frågor och utmaningar inom vallodlingen. I år var den första vallskörden rekordstor, men den långa torkan och högsommarvärmen som kom sedan ledde på många ställen till att man nästan helt miste den andra vallskörden. Det har kommit en del regn nu, men marken är fortfarande torr och vallen växer långsamt. Vad kan man göra med vall som lider av torka, och vad hände med de näringsämnen som getts som gödsel för den andra skörden? Finns det ännu något att göra för att säkerställa valltillväxten för en tredje skörd?

YaraVita Biotrac säkerställer att tillväxten kommer igång efter slåttern

YaraVita BIOTRAC är en biostimulant i vätskeform som förbättrar odlingsväxternas stresstålighet och säkerställer skördebildningen fast grödan är under stress. I vall har behandling med YaraVita BIOTRAC efter slåttern (3 l/ha) i försök försnabbat tillväxtstarten och gett den andra vallskörden en skördeökning på 40 kg ts/ha. Behandlingen med YaraVita BIOTRAC görs efter slåttern när återväxten kommit igång.

Den torra jorden fördröjer tillväxtstarten ännu för den tredje vallskörden. På goda vallskiften som lider av torka lönar det sig att göra en behandling med YaraVita BIOTRAC också för den tredje vallskörden.

Resultat av biostimulant på vall:

 
 
 

Hur gick det med gödseln som getts för den andra skörden?

På stora områden blev den andra vallskörden mycket liten. På en del ställen gjordes en skötselslåtter för att aktivera den tredje skördens tillväxt. Försöksresultat från de extrema förhållandena finns givetvis inte ännu, men vid vallförsöken för Hankkijas tillväxtprogran och försöken på Yaras många partnergårdar genomförs försök som kommer att ge svar också på dessa frågor. I år har Yara vallförsök på över 60 försöksorter och på sammanlagt över 100 vallskiften. Som kund hos Yara får du tillgång till resultaten av dessa försök på gårdsnivå.
Gödselkornen i Yaras gödselmedel lösas upp redan i nattfukt, varefter näringsämnen är frilagda och kan tas upp av vallen. De näringsämnen som tillförts till den andra skörden har i princip bevarats bra i den torra jorden. De har delvis fastlagts i rotmassan eller markens organiska substans. Genom att gödsla för den tredje skörden säkrar vi tillgången till lösliga näringsämnen vilket stöder tillväxtstarten.
I försöken för Hankkijas tillväxtprogram och på Yaras pilotgårdar har man förutom vallskördens storlek också uppmätt näringsbalanser. Balanserna kan vara positiva, dvs. näringsämnen har blivit oanvända t.ex. för den första skörden, men den andra skördens balanser är däremot negativa, dvs. vallbestånden har tagit upp näringsämnen som tillförts tidigare.


Mervi Seppänen
Utvecklingschef, vall
Yara Suomi Oy