Kalvningsproblem under kontroll hos Rantahyry

Rantahyry Oy utvecklas aktivt och på gården har det skett flera ändringar gällande komängden, företagsformen och ägare. Verksamhetscentret är byggd år 2011 och ligger i Ii. Komängden ökas fortfarande. På gården som utvidgas jämt har man också tagit hand om utvecklingen av djurkvalitén: för tillfället är gårdens genomsnittliga avkastning under 12 månader över 11 600 EKM kg. På gården kalvar ungefär 150 djur årligen, var av 30-40 stycken är kvigor. Största delen av boskapen är av holstein ras.

På sommaren orsakade tredje skördens våta ensilage utmaningar och kor som kalvade senare visade exceptionellt många kalvningsförlamningar. På gården har det testats mineraler under tillvänjningsperioden som innehåller anjoniska salter för ett par år sedan under liknande omständigheter, men då fungerade experimentet inte som planerat. Fördomsfria företagare provade Acetona Dry, som är ett mineralfoder för kor under tillvänjningsperioden, oberoende av sina tidigare erfarenheter. Nu är utfodringen av kor i tillvänjningsperioden på sin plats och under de några månader har det inte förekommit kalvningsförlamningar eller symptomen av kalciumbrist efter kalvningen.

Utmanande ensilage kräver noggrann planering

Kor i tillvänjningsperioden matas i sin egen grupp ungefär två veckor före kalvningen med blandningsfoder, som innehåller 1 kg Acetona Dry -mineraler per ko. Med en högre dosering än den normala 0,5 kilos dagsdosen har man lyckats få kornas kalciumämnesomsättning igång och kalvningsförlamningar under kontroll oberoende av ensilagets specialkrav. När ensilaget innehåller faktorer som kan orsaka kalvningsförlamningar som exceptionellt höga kaliumhalter eller låga klorhalter, lönar det sig att räkna den tillräckliga doseringsnivån för den anjoniska mineralutfodringen med en foderexpert. Acetona Dry fungerar också som en lösning då utfodringen innehåller för mycket kalcium!

Granulerade mineralen har fungerat bra i blandningsfodret hos Rantahyry Oy. I blandningen används utöver ensilaget och rybs också Sopiva®-kompletteringsfoder. På gården mättes även kornas urin pH 3-4 gånger under tillvänjningsperioden då doseringen på Acetona Dry justerades. Urinens pH var i medeltal 8,5 och ingen systematisk sänkning syntes på urinens pH, även om hälsan på kor som kalvat förbättrades märkvärdigt. Produktens positiva effekter kommer fram med största sannolik i flera fall redan före urinens pH sänker betydligt. Sänkningen av urinens pH har uppfattats som ett tecken på en lyckad start på kroppens ”kalkpump”!

Med hjälp av Acetona Dry kan man undvika ytterligare veterinärbesök och obehagliga avkastningsförlust under första laktationsperioden som orsakas av dold kalciumbrist.

Vi önskar Rantahyry Oy boskapslycka och flera framgångar under den nästa årtionden!