Köp vitaminerna och mineralerna för nötkreaturen hos Hankkija, förutom kvalitetsprodukter får du Hundbacka 2021-muggar!

Hankkija har sin egen produktutveckling som utförs av branschens främsta experter och vars kompetens summeras i branschens högklassigaste mineralprodukter. Hankkijas mineraler stöder avkastningen och djurhälsan på bästa möjiga sätt.

De nyaste innovationerna ingår i mineralserien Plus, med namn som redan i sig Tiineys+, Fosfori+, Mg+ och Sorkka+ (Dräktighet, Fosfor, Mg och Klöv), anger produkternas användningsändamål. Då det gäller precisionsutfodring är Hankkija branschens föregångare med sina gårdsvis optimerade Sopivamineraler. Sopivakivennäinen® -mineralerna planeras alltid för att exakt motsvara gårdens nuvarande utfodring. Vid optimeringen av Sopivamineralerna beaktas alltid omfattande mineral- och spårämnesanalyser av gårdens egna ensilage och spanmål och andra foderkomponenter.

Kompetensen bakom Sopivamineralerna

Sopivamineralerna planeras med gedigen yrkesskicklighet. Våra foderspecialister som utbildat sig om planering av Sopiva-produkter har satt sig noga in i hur spårämnen och mineraler fungerar och samverkar i nötkreaturens kropp. Planeringen grundar sig på de Premium-normer som Hankkijas produktutveckling tagit fram och som garanterar optimal prestanda för varje djurgrupp.

Ett Sopivamineral som optimerats för den egna gården är alltid det miljömässigt effektivaste mineralfodret. Med dess hjälp kan man minimera spill och undvika underutfodring med mineral- och spårämnen, som försämrar nötkreaturens prestationsförmåga. Genom en optimering som är så exakt att till och med enskilda spårämnen beaktas kan man också undvika överutfodring med enskilda näringsämnen, som ger utfodringen överlopps kostnader. Mineralernas bruksmängder optimeras alltid till exakt rätt nivå, så Sopivamineralerna passar i fråga om effekt och användningskostader i budgeten för varje gård.

Kampanjen pågår, beställ nu

Mineraler, Hundbacka-muggar

Beställ minst 1200 kg Hankkijas nötmineral eller -vitaminer före 30.9.2021, så får du som kampanjförmån två stycken Hundbacka 2021-muggar, illustrerade för Hankkija av Mauri Kunnas. Muggarnas tema är en kvarnresa.

Kampanjen gäller alla Hankkijas Namino-, Hertta- och mjölmineraler och även Sopivamineraler samt vitaminpelletter och lösningar, utom Biotiini rae

Kampanjtiden är 1.8.-30.9.2021