Minneslista för vårens vallodling

1. Inspektera vallarnas skick efter vintern och kompletteringsså vid behov

Luckor i beståndet kan sänka skörden och ge rum för ogräs att växa. För kompletteringssådd passar snabbväxande rajgräs bra, de ger växtmassa redan till andra och tredje skörden, samt timotej som ökar beståndets täthet till nästa års vallskörd.

2. Välj en högklassig vallblandning som passar din odlingsstrategi.

Valet av vallväxt är den första punkten där du kan påverka fodrets kvalitet. Välj en blandning som innehåller högklassiga sorter, med till exempel timotejsorterna TuureBOR och RhoniaBOR får du en bra kombination av hög kvalitet och återväxtförmåga.

3. Satsa fullt ut på gödsling av den första skörden.

Den första vallskörden är grunden för allt, och det sista stället där du ska spara. Satsa på första skördens gödsling för att få ut en så stor och högklassig skörd som möjligt.

4. Bekämpa ogräs vid behov och korrigera spårämnesbrist med YaraVita-bladgödsel.

Ogräs förorsakar skörde- och kvalitetsförluster i vallen, så man ska inte glömma ogräsbekämpningen. YaraVita-spårämnesnäring kan tillsättas i samma tankblandning. Genom att komplettera med spårämnen kan du både påverka vallens avkastningsförmåga och fodrets kvalitet. Välj rätt YaraVita utgående från jordprov och foderanalyser.

5. Följ med beståndets utveckling och väderförhållande för att hitta rätt tidpunkt för skörden.

Det förekommer skillnader mellan växtperioderna i fråga om D-värdets utveckling, värmesumman är den bästa indikatorn för D-värdets utveckling. Följ med beståndets utveckling och värmesumman, väderstationen FieldSense är ett utmärkt hjälpmedel för att följa upp vädret till stöd för skördetidsbestämningen.

6. Säkerställ en högklassig ensilering genom att välja rätt ensileringsmedel.

Ensileringen är kronan på foderskörden, och det sista momentet där man kan misslyckas med foderframställningen. Valet av ensileringsmedel ska göras enligt fodrets torrsubstanshalt. För vått foder med under 25 % torrsubstans är syra, t.ex. Hankkijan Prima, det säkraste alternativet. I torrare foder är också de biologiska Sila-Bac-ensileringsmedlen fungerande alternativ.

vall