Pötsipuskuri hjälper att kontrollera försurningen i våmmen på Kumpulas gård

02.07.2018

På Heikki Kumpulas gård i Sodankylä fick man kornas utfordringsstörningar under kontroll med hjälp av Pötsipuskuri. Då lösningen hittades till matsmältningskanalens problem, förbättrades gårdens mjölkavkastning och fetthalten, som hade sviktat.

På grund av förra sommarens väderkonditioner var gårdens ensilage vått och hade ett lågt pH. Korna åt inte tillräckliga mängder av grovfodret som smakade dåligt och på grund av det ökade andelen av kraftfoder i utfodringen. Det kom fram flera symptomen av dold försurning i våmmen i boskapen, som var en följd av låg intag av grovfoder. Korna åt inte och flera hade problem med våmmfunktioner. På foderbordet började det dyka upp tuggade bollar och en del kor hade också problem med löpmagen.

Resultaterna av Pötsipuskuri syntes genast

På grund av problem relaterade med ensilaget, avslutades det på gården att prova Pötsipuskuri. ”Pötsipuskuri förebygger försurningen av våmmen, eftersom den innehåller bufferter som balanserar våmmens pH ändringar”, berättar foderexperten Marko Riipi. Resultaterna märktes genast på gården. ”Pötsipuskuri ökar foderkonsumptionen betydligt”, berättar Heikki. Kornas problem i matsmältningskanalen minskade. ”Tuggade bollar var borta efter bufferten togs i bruk”, säger han. Då våmmens pH inte mera sjönk ohälsosamt lågt, började resultaterna också märkas i kornas mjölkavkastning och mjölkens halter. Mjölkavkastningen och speciellt fetthalten steg.

På våren experimenterades det med att sluta användningen av Pötsipuskuri för en tid, men den togs tillbaka i bruk, då symptomen började dyka upp igen. Till exempel mjölkens fetthalt föll ner till 3,8 procent under pausen. Efter problemet korrigerades har mjölkavkastningen stigit upp till 10 000 kg och fetthalten till 4,2 procent.

I den ungefär 10 år sen renoverade båsladugården används separatutfodring och som allfoder Auto-Krossi III. Ensilaget, som huvudsakligen består av timotej och ängssvingel, planlagras, balas och förvaras i stack. Korna får Pötsipuskuri 100-200 g per ko blandat i ensilaget. Heikki reglerar individuella doseringen enligt dyngans konsistens. Han kommer att lita på Pötsipuskuri också i framtiden som en lösning till problemsituationer orsakade av ensilaget. ”Absolut fortsätter vi användningen, om det finns behov på grund av ensilaget”, säger Heikki.

Heikki Kumpula i ladugården
Heikki Kumpula och gårdens fjärde hundratonnare Ystävä