Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste (Henkilötietolain 523/99:10§:n mukainen)


1. Rekisterinpitäjä


Hankkija Oy:n asiakasrekisterin rekisterinpitäjä:
Hankkija Oy, PL 390, 05801 HYVINKÄÄ

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö


Mika Kyyhkynen, puh. 010 76 83015
Osoite: Hankkija Oy, PL 390, 05801 HYVINKÄÄ

3. Rekisterin nimi


Hankkija Oy:n liiketuttavakanta, johon on koottu yrityksen asiakkaiden, tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden tiedot.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely tutkimustoimintaan ja Hankkija Oy:n suoramarkkinoinnin ja mainonnan suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

Liiketuttavatietojen perusteella
• Tehdään asiakastilaukset ja toimitetaan asiakkaalle tilatut tuotteet.
• Laskutetaan toimitetut tilaukset.
• Lähetetään asiakastietojen perusteella suoramarkkinointia.
• Personoidaan digitaalista sisältöä mm. nettisivuille ja sähköpostikirjeisiin.
• Tehdään väärinkäytösten ennaltaehkäisyä ja selvittämistä.
Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää markkinointiviestien lähetys ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun joko sähköpostilla: asiakaspalvelu@hankkija.fi tai puhelimella: 010 40 22020 (8,35 snt/puh + 12,09 snt/min) tai rekisteröitymällä Hankkijan verkkokauppaan ja kieltämällä markkinointiviestien lähetys verkkokaupan Omat tiedot -osiossa.

5. Evästekäytäntö


Hankkija.fi-verkkopalvelu hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Evästeet ovat hyvin yleisiä verkkokaupoissa ja ne mahdollistavat esimerkiksi ostoskorin toiminnan. Evästeiden avulla analysoidaan myös, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Evästeitä voidaan käyttää sivustolla myös sivuston personointiin mm. kiinnostuksen kohteiden ja sijainnin perusteella sekä uudelleenmarkkinointitarkoitukseen ja uudelleenmarkkinointilistojen keräämiseen. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolien, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden evästeitä. Evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla voidaan saatua tietoa yhdistää käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia. Jo tallentuneet evästeet voi halutessaan myös tyhjentää. Evästeiden tyhjentäminen tai selaimen käyttäminen salatussa tilassa (esim. Chrome-selaimen incognigo-tila, Firefoxin yksityinen selaus -tila ja Internet Explorerin InPrivate-tila) ei lopeta evästeiden käyttöä vaan käyttäjää käsitellään uutena, tunnistamattomana käyttäjänä eikä historiatietoja voida hyödyntää. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

6. Rekisterin tietosisältö


Hankkijan liiketuttavatietokanta sisältää:
• Henkilötietojen rekisteröintipäivä.
• Asiakkaiden yhteystiedot (nimi, laskutus- ja toimitusosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, kunta).
• Asiakkaan asuinmaa, asiointikieli, toimiala ja yritysmuoto.
• Maatila-asiakkaista maatilan tiedot (eläinten määrä, metsä-/peltopinta-ala, viljelytiedot).
• Toimittajilta pankkiyhteydet, tiedon ennakkoperintärekisteristä, toimittajaryhmä.
• Logistiikan hallintajärjestelmä sisältää lisäksi asiakkaan toimitusosoitteen perusteella karttapaikannustiedon.
• Laskutus- ja sopimusasiakkailta henkilötunnuksen ja/tai Y-tunnuksen, asiakasryhmän, luottoluokitus.
• Asiakaspalautteet, asiakkaalle kohdistetut edut ja kampanjat, osto- ja myyntitapahtumat.
• Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
• Asiakkaan tuottama tai häntä koskeva Hankkija Oy:öön liittyvä aineisto, esim. sopimukset.
• Muut asiakkuuteen ja asiakassuhteiden hoitamiseen liittyvät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet ja asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot


• Asiakkaan yhteystiedot ja maatilatiedot perustuvat asiakkaan rekisteröintilomakkeessa, tilihakemuslomakkeessa tai muissa sopimuksissa (rahoitussopimus) antamiin tietoihin sekä asiakkaan ilmoituksiin muutoksista.
• Hankkijan verkkokaupan käyttäjät voivat itse päivittää tilatiedot ja yhteystiedot.
• Tapahtumatiedot muodostuvat asiakkaan osto- ja myyntitapahtumista, tilaustiedoista ja -historiasta sekä ostokäyttäytymisestä.
• Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

8. Tietojen säilytysaika ja hävittäminen


Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen sekä lain velvoittaman ajan (tili- ja laskutustiedot).

9. Tietojen suojaus


Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse.

10. Rekisterin suojaus


Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Rekisteri on varmistettu. Rekisterin käyttö on ohjeistettu.

11. Tietojen luovuttaminen


• Kertaluonteista postitusta varten nimi- ja osoitetiedot tiedostona painotaloon.
• Kertaluonteista lähetystä varten puhelinnumero operaattorille (tekstiviesti).
• Laskutusasiakkaasta luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:lle henkilötunnus/Y-tunnus ja nimi maksuhäiriöseurantaa varten.
• Hankkija Oy ei luovuta eikä siirrä suoramarkkinointia varten asiakasrekisteritietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Hankkija Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.
• Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja -markkinointia varten. Epätarkkoja tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.
Tietoja luovutetaan Hankkija Oy:n ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Asiakastietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Verkkokauppa ei tallenna asiakkaan pankki- eikä maksukorttitietoja. Verkkomaksutietoja käsitellään maksun yhteydessä salatun SSL-yhteyden välityksellä.

12. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastus-, kielto- ja korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Hankkija Oy, Rekisteritarkastus
PL 390, 05801 Hyvinkää

13. Tietojen päivittäminen


Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan sekä markkinointilupia verkkokaupan Omat tiedot -osiossa. Asiakas voi myös lähettää tietojen päivityspyynnön Hankkijan asiakaspalveluun asiakaspalvelu@hankkija.fi tai puhelimella: 010 40 22020 (8,35 snt/puh + 12,09 snt/min). Tietoja voidaan päivittää yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä.

14. Tietosuojaselosteen päivittäminen


Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Hankkija Oy suosittelee rekisteröityjä ja sivuston käyttäjiä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Viimeksi katsomani tuotteet